Polska | polski

Bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS)

Safe Limited Speed (SLS)

„Bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS)” zgodnie z normą EN 61800-5-2 jest prawdopodobnie najbardziej znaną funkcją bezpieczeństwa. W praktyce często stosowana jest jako „prędkość ograniczona do wartości bezpiecznych”. W rezultacie konieczne jest zagwarantowanie określonego przejścia z prędkości roboczej w trybie automatycznym do ograniczonej prędkości w trybie ustawiania. Jeśli funkcja monitorowania wykrywa przekroczenie wartości granicznej, wówczas napęd zostaje wyłączony w sposób bezpieczny. Sposób dochodzenia do wyłączenia zależy od aplikacji: najlepiej dążyć do określonego stanu hamowania z wykorzystaniem funkcji „bezpiecznego zatrzymania” (SS1), po którym następuje odłączenie zasilania.

Bezpieczny zakres prędkości (SSR) można wykorzystywać do stałego monitorowania procesu. Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka tylko poprzez ograniczenie możliwości nagłego zwiększenia prędkości. Nagłe zmniejszenie prędkości w wyniku błędu może również stanowić ryzyko. Jeśli osie pracują w określonej odległości, spadająca nagle prędkość dla tylko jednej z dwóch osi stwarza niebezpieczeństwo zmiażdżenia. Są to przypadki, dla których funkcja bezpiecznego zakresu prędkości (SSR) została określona i zrealizowana. Funkcja ta wykorzystywana jest do wyłączania odpowiednich osi i eliminuje wszelkie zagrożenia dla operatora maszyny.

SLS - Bezpieczne ograniczenie prędkości
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl