Polska | polski

Bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS)

Bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS) jest prawdopodobnie najlepiej znaną funkcją bezpieczeństwa. Ta funkcja bezpieczeństwa w praktyce jest często stosowana jako „Prędkość ograniczona do wartości bezpiecznych”. W rezultacie konieczne jest zagwarantowanie określonego przejścia z prędkości roboczej w trybie automatycznym do ograniczonej prędkości w trybie ustawiania. Jeśli funkcja monitorowania wykrywa przekroczenie wartości granicznej, wówczas napęd musi zostać wyłączony w sposób bezpieczny. Sposób dochodzenia do wyłączenia zależy od zastosowania: najlepiej dążyć do określonego stanu hamowania z wykorzystaniem funkcji SS1 („Bezpieczne zatrzymanie 1”), po którym następuje odłączenie zasilania.

„Bezpieczny zakres prędkości” (SSR) można wykorzystywać do stałego monitorowania procesu. Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka tylko poprzez ograniczenie możliwości nagłego zwiększenia prędkości. Nagłe zmniejszenie prędkości
w wyniku błędu może również stanowić ryzyko.

Jeśli osie pracują w określonej odległości, spadająca nagle prędkość dla tylko jednej z dwóch osi stwarza niebezpieczeństwo zmiażdżenia. Istnieją dwa przypadki, w których funkcja „Bezpieczny zakres prędkości” (SSR) została określona i zrealizowana. Funkcję tę można wykorzystać do wyłączania odpowiednich osi, eliminując wszelkie zagrożenia dla operatora maszyny.