Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Zestaw PRMS zapewnia bezpieczną współpracę człowieka z robotem

Kompleksowa oferta wynajmu pod kątem weryfikacji rozwiązań bazujących na współpracy człowieka z robotem

Zestaw PRMS zapewnia bezpieczną współpracę człowieka z robotem

Współpraca człowieka z robotem: Nie istnieje bezpieczny robot, są tylko bezpieczne aplikacje wykorzystujące roboty!

Rosnące zapotrzebowanie na aplikacje wymagające interakcji między człowiekiem a robotem wymaga zastosowania nowych rozwiązań w dziedzinie robotyki. Zestaw Pilz Robot Measurement System (PRMS) umożliwia realizację bezpiecznej współpracy człowieka z robotem zgodnie ze specyfikacją zawartą w dokumentacji technicznej ISO/TS 15066. PRMS umożliwia walidację aplikacji bazujących na współpracy człowieka z robotem poprzez pomiary siły nacisku i ciśnienia, które wystąpiłyby w razie ewentualnej kolizji.

Dzięki naszej ofercie możesz zapewnić bezpieczeństwo aplikacji wykorzystujących coboty. Klient ma możliwość zakupu lub wypożyczenia zestawu PRMS. Aktualizacje oprogramowania i regularna kalibracja urządzenia gwarantują ciągłą zgodność pomiarów z normami.

Zobacz zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji w akcji: Pomiary siły kolizji zgodnie z aktualnie obowiązującą dokumentacją techniczną ISO/TS 15066

Realizacja współpracy człowieka z robotem wiąże się z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa, ponieważ człowiek i robot pracują we wspólnej przestrzeni roboczej, bez wygrodzeń mechanicznych.
Specyfikacja techniczna ISO/TS 15066 została opracowana w celu ochrony operatora. Zgodnie z jej zapisami w aplikacjach wykorzystujących współpracę człowieka z robotem (bez wygrodzeń mechanicznych) należy uwzględnić wartości progowe bólu w razie ewentualnej kolizji. Jeśli zmierzone wartości mieszczą się w zdefiniowanych wartościach granicznych, aplikacja spełnia wymagania obowiązującej normy. Dlatego też w każdej aplikacji wykorzystującej cobota wymagane jest wykonanie stosownych pomiarów. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej na temat działania zestawu PRMS!

Funkcjonalność zestawu do pomiaru siły kolizji i nacisku robota

Pomiar siły

Urządzenie do pomiaru siły kolizji jest wyposażone w sprężyny i czujniki mierzące siły wywierane na ludzkie ciało.
Dziewięć sprężyn wykorzystywanych w pomiarach charakteryzuje się różnymi współczynnikami sprężystości.

Pomiar nacisku

Do rejestrowania nacisku wywieranego miejscowo i porównywania go z wartościami granicznymi określonymi w normie wykorzystywane są folie pomiarowe.
W zestawie dostępne jest również oprogramowanie do weryfikacji i zapisywania pomiarów siły oraz przygotowania raportów z przeprowadzonych testów. 

Pomiar siły kolizji i nacisku robota z użyciem zestawu PRMS

Kompleksowa oferta

Zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji i nacisku robota
 • Pomiary stosownie do potrzeb
 • Jednodniowe praktyczne szkolenie poświęcone obsłudze produktu
 • Urządzenie PRMS do pomiaru sił kolizji
 • Folie rejestrujące siłę nacisku
 • Elementy ściskające
 • Skaner do oceny pomiarów wykonanych przy pomocy folii
 • Ciągła kalibracja i aktualizacja oprogramowania
 • Wygodna walizka do transportu

System PRMS pozwala zapewnić bezpieczeństwo aplikacjom wykorzystującym roboty

 • Pomiar siły i nacisku zgodnie z obowiązującymi normami
 • Precyzyjna walidacja
 • Praktyczne zastosowania
 • Znormalizowana procedura pomiaru
 • Realistyczna ocena stacji roboczych
 • Poręczne elementy pomiarowe zapewniające prostą obsługę
 • Oprogramowanie z narzędziami to tworzenia protokołów – do prostej oceny, wizualizacji i dokumentowania
 • Elastyczność zapewniająca adaptację do warunków otoczenia, np. w wyniku swobodnie dostępnych sprężyn
 • Jednodniowe szkolenie poświęcone obsłudze produktu

Właściwości zestawu do pomiaru siły kolizji i nacisku robota

PRMS – szczegółowe informacje
 • Solidna budowa
 • Wysokiej klasy podzespoły
 • Łatwo dostępne akcesoria
 • Licencjonowane oprogramowanie z narzędziami do tworzenia raportów z pomiarów

Oferta produktowa: Zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji

Zestaw do pomiaru siły kolizji PRMS

Zestaw PRMS wykorzystywany jest podczas walidacji aplikacji wykorzystujących roboty współpracujące i służy do rejestrowania siły i nacisku robota, które mogą występować w przypadku ewentualnych kolizji.

Części zamienne do zestawu PRMS

Części zamienne do zestawu PRMS obejmują sprężyny, folie i elementy kompresyjne, a także skaner oraz arkusz kalibracyjny.

Usługi związane z pomiarami siły kolizji robota

Upewnij się, że zestaw do pomiaru siły kolizji jest regularnie konserwowany i kalibrowany. Jest to jedyny sposób na zagwarantowanie bezpiecznych i zgodnych ze standardami pomiarów.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl