Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Oprogramowanie do kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – narzędzie do konfiguracji układów bezpieczeństwa

Oprogramowanie do kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti

Możesz łatwo zaprojektować układ bezpieczeństwa na komputerze PC, wykorzystując PNOZmulti Configurator. Wspiera on procesy projektowania, konfiguracji, dokumentowania oraz uruchamiania systemów sterowania firmy Pilz.

W graficznym, zgodnym z Windows® interfejsie użytkownika wszystkie elementy przedstawione są w postaci ikon lub w wybieralnym menu. Podczas konfigurowania układu bezpieczeństwa zawsze dostępna jest pomoc online wraz z dokumentacją. Po zakończeniu konfiguracji narzędzie sprawdza układ pod kątem występowania błędów.

W pełni skonfigurowany układ bezpieczeństwa można certyfikować w celu zabezpieczenia przed niepożądanymi zmianami. Projekt można w każdej chwili edytować, wprowadzać w nim zmiany lub dodawać do niecertyfikowanych układów. Wystarczy uruchomić go za pomocą narzędzia PNOZmulti Configurator! Konfigurację można wydrukować i dołączyć do dokumentacji technicznej.

PNOZmulti Configurator Wersja 10.9 – obecnie również do symulacji offline

Łatwość obsługi jest przekonującym zaletą programu PNOZmulti Configurator. Można go używać do planowania, konfigurowania, dokumentowania i uruchamiania instalacji. Począwszy od wersji 10.9, można testować skonfigurowany program użytkownika za pomocą funkcji „Symulacja” przed uruchomieniem. W pierwszym kroku obliczasz elementy logiczne, w kolejnych wszystkie elementy z wykorzystaniem symulacji. Elementy niesymulowane można przełączyć do żądanego stanu poprzez wymuszenie wyjść. W ten sposób można wdrożyć symulację całej aplikacji. Ukierunkowane wymuszanie elementów linkujących pozwala symulować aplikację tylko częściowo. W ten sposób możesz ograniczyć konieczność definiowania wszystkich wejść!

Wyświetlany jest stan wejść i wyjść skonfigurowanych elementów oraz połączeń pomiędzy elementami. Aktywne wejścia, wyjścia i połączenia wyróżniono kolorami. Niesymulowane elementy można znaleźć w narzędziu, dzięki odpowiedniemu oznakowaniu.

Dowiedz się z filmu jak wykorzystywać funkcję „Symulacja”!

Już teraz pobierz bezpłatną wersję demo narzędzia programowego PNOZmulti Configurator.

Właściwości:

 • Wyświetlanie wejść i wyjść na liście zmiennych: Symulowane sygnały wejściowe i wyjściowe elementów można wyświetlać na liście zmiennych.
 • Wymuszanie wejść i wyjść: Istnieje możliwość ustalenia stałego stanu sygnału– niezależnie od programu użytkownika – (stały sygnał „1” lub stały sygnał „0”). Tak zwane wymuszanie można włączyć i wyłączyć dla wszystkich wyjść.
 • Symulacja dla elementu logicznego i dwóch dostępnych trybów pracy: Praca krokowa i cykl stały

Korzyści z eksploatacji:

 • Symulacja umożliwia zapis podczas tworzenia projektu
 • Sprawdzenie złożonych układów logicznych
 • Przyjazna dla użytkownika pomoc podczas wykrywania błędów, ich analizowania i eliminowania
 • Symulacja pomaga zmniejszyć zagrożenia dla człowieka i maszyny
 • Możliwość zredukowania kosztów instalacji

Najważniejsze zalety

 • Oprogramowanie wykorzystujące zdefiniowane, certyfikowane bloki
 • Łatwa modyfikacja i dostosowanie konfiguracji
 • Prosta, uniwersalna diagnostyka pozwala na skrócenie czasów przestoju maszyn i wysoką dyspozycyjność instalacji.
 • Uznany na całym świecie standard bezpieczeństwa dla różnych środowisk automatyzacji i różnych systemów komunikacji
 • Szybkie uruchomienie i minimalny nakład prac związanych z okablowaniem – Przekonaj się sam!

Najważniejsze zalety

Konfiguracja zamiast okablowania układu bezpieczeństwa

Konfiguracja zamiast okablowania układu bezpieczeństwa

 • Intuicyjna obsługa: Tworzenie własnego układu bezpieczeństwa jest bardzo łatwe.
 • Pełna możliwość konfiguracji: Możesz ustawić parametry dla wszystkich wejść i wyjść za pomocą kilku kliknięć.
 • Łączysz je za pomocą operatorów logicznych, tworząc układ bezpieczeństwa z wykorzystaniem funkcji drag-and-drop
 • Wybierasz w przestrzeni roboczej wszystkie elementy wejściowe, logiczne i wyjściowe

Automatyczna kontrola błędów, zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian

Automatyczna kontrola błędów, zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian

 • Bezpieczeństwo: Narzędzie programowe sprawdza obwód bezpieczeństwa pod kątem występowania błędów.
 • Zabezpieczenie: Kompletna certyfikowana konfiguracja zabezpieczona przed wprowadzaniem niepożądanych zmian
 • Elastyczność: Możliwość edytowania, zmiany lub dodawania niecertyfikowanych schematów elektrycznych w dowolnym momencie
 • Prostota: Na potrzeby dokumentacji wystarczy wydrukować konfigurację układu

Aplikacje

PNOZmulti Configurator – Filmy instruktażowe

Narzędzie konfiguracyjne PNOZmulti Configurator wspiera procesy projektowania, konfiguracji, dokumentowania oraz uruchamiania systemów sterowania PNOZmulti. Przekonaj się! Nasze filmy instruktażowe prezentują podstawowe funkcje oprogramowania PNOZmulti Configurator.

Konfigurowanie analogowego modułu wejściowego PNOZ m EF 4AI – do bezpiecznego monitorowania procesów

Począwszy od wersji 10.8 narzędzi programowych PNOZmulti Configurator, obsługiwany jest bezpieczny analogowy moduł wejściowy PNOZ m EF 4AI konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2. Moduł rozszerzeń dostarcza cztery niezależne bezpieczne analogowe wejścia prądowe. Konfigurowanie odbywa się w module programowym mIQ.

Możesz konfigurować następujące funkcje monitorujące:

 • Monitorowanie obszaru roboczego zgodnie z zaleceniem NAMUR NE43
 • Funkcja skalowania
 • Sprawdzanie wykonalności
 • Operacje matematyczne
 • Wartości stałe
 • Monitorowanie wartości progowej
 • Monitorowanie zakresu

Na potrzeby diagnostyki można przesyłać dokładną wartość analogową do magistrali Fieldbus lub serwera OPC. Dynamiczne wyświetlanie programu rozszerzono na moduły analogowe. Wartości analogowe można również wyświetlać w liście zmiennych. Dowiedz się więcej o różnych funkcjach programu!

Konfigurowanie dwubiegunowego półprzewodnikowego modułu wyjściowego PNOZ m EF 8DI2DOT:

 • Moduł rozszerzeń zapewnia 8 wejść i dwa 2-biegunowe wyjścia
 • Konfiguracja przeprowadzana jest w module programowym
 • Konfigurowalne tłumienie impulsu dla wejść modułu
 • Wykrywanie otwartego obwodu dla wyjść dwubiegunowych
 • Obsługiwane są następujące elementy prasy: Tryby pracy elementów prasy, układy krzywek obrotowych, kurtyny świetlne, detekcja impulsów

Z naszego filmu dowiesz się, jak konfigurować moduł PNOZ m EF 8DI2DOT!

Bezpieczna łączność ethernetowa

PNOZmulti Configurator to oryginalne narzędzie przeznaczone do konfigurowania układów bezpieczeństwa w systemach sterowania PNOZmulti. Blok programowy „Safe Ethernet Connection Status” (SEC) może być zastosowany do bezpiecznej komunikacji z elementami systemu sterowania PSS 4000. Z naszego filmu dowiesz się w jaki sposób szybko i łatwo możesz go zastosować.

Tworzenie makr

Projektuj układy bezpieczeństwa na swoim komputerze PC, wykorzystując Configurator konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti. Możesz pracować wydajniej, korzystając z makr produktowych. Poszczególne części konfiguracji można łatwo łączyć w makroelementy jednym kliknięciem myszy.

PNOZmulti Configurator od wersji 8, zawierający makra

 • Efektywność: Począwszy od wersji 8 możliwe jest łączenie części konfiguracji do tworzenia makroelementów
 • Przejrzystość: Złożone projekty stają się jasne, skrócony zostaje czas przeznaczony na diagnostykę i usuwanie błędów
 • Szybkość: Prosta funkcja importowania i eksportowania danych oraz możliwość edycji makr w edytorze pozwalają skrócić czas projektowania i ograniczyć koszty projektu
 • Możliwość ponownego użycia: poprzednio utworzone makra przechowywane są w bibliotece, co umożliwia ich wykorzystanie we wszystkich tworzonych później projektach bezpieczeństwa. Oszczędzasz czas, zachowując wciąż tę samą jakość
 • Chroń swoje zasoby: Makra mogą być chronione przed odczytem i zapisem
 • Szybsze wsparcie: przesyłasz same makra zamiast konfiguracji całego projektu
 • Obecnie nie jest możliwe programowanie makr z wykorzystaniem PNOZ m B1

Przechowywanie makr w bibliotece

Narzędzie konfiguracyjne wspiera procesy projektowania, konfiguracji, dokumentowania oraz uruchamiania systemów sterowania firmy Pilz. Makra czynią pracę jeszcze wydajniejszą. Tworzone makra są automatycznie zapisywane w Menedżerze Projektów, dzięki czemu można odwołać się do nich w każdej chwili.

Teksty użytkownika mogą być tłumaczone na dowolny język

W programie PNOZmulti Configurator użytkownik ma możliwość tłumaczenia tekstów projektu, diagnostyki oraz graficznych interfejsów użytkownika GUI.. Oznacza to, że Configurator może zostać wykorzystany w lokalnym języku w dowolnym kraju na świecie. Umożliwia on również samodzielne dodawanie języków interfejsu, które nie zostały przewidziane przez producenta.

Tworzenie zdecentralizowanej struktury wykorzystującej moduły linkujące do PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator obsługuje moduły linkujące do PNOZmulti 2, które umożliwiają decentralizację i zapewniają bezpieczną komunikację pomiędzy jednostkami bazowymi. Przekonaj się, jak łatwe jest tworzenie zdecentralizowanej struktury!

Licencje dostosowane do potrzeb użytkownika

Licencje dostosowane do potrzeb użytkownika

Aby wykorzystać w pełni PNOZmulti Configurator dla Twojego układu bezpieczeństwa, oprócz oprogramowania niezbędna jest ważna licencja. (Bez licencji oprogramowanie PNOZmulti Configurator dostępne jest w wersji demo.)

W celu realizacji różnych zadań istnieje szereg zróżnicowanych licencji:

 • Licencja podstawowa: Licencja jednostanowiskowa, wystawiona na właściciela (wymagana nazwa firmy i jej siedziba lub miejsce projektu)
 • Licencja użytkownika: Licencja na dodatkowe stanowisko pracy, wystawiona na właściciela licencji podstawowej.
 • Licencja Lite: licencja ograniczona do jednostek bazowych PNOZ m0p i PNOZ mm0p do wykorzystania na jednej stacji roboczej.
 • Licencja dla wielu użytkowników: Licencja dla wielu użytkowników: stopniowana w zależności od liczby stanowisk roboczych (do 25, 50, 100 i ponad 100).
 • Licencja projektowa: Licencja na użytkowanie oprogramowania w ramach określonych umową.
 • Aktualizacja licencji podstawowej/użytkownika/wielostanowiskowej/projektowej: Licencja w niższej cenie dla właścicieli licencji, upoważniająca do aktualizacji oprogramowania do nowszej wersji.
 • Licencja czasowa: Licencja podstawowa ograniczona do 2, 3 lub 4 miesięcy.

Te typy licencji dostępne są w wersji pełnej lub serwisowej:

 • Pełna wersja umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji objętych licencją.
 • Serwisowa wersja licencji przeznaczona jest do prac serwisowych i konserwacyjnych. Oferuje ona tylko ograniczone funkcje edycji.

Nasza oferta produktowa: Narzędzia PNOZmulti

Licencje dla programu PNOZmulti Configurator

Kup klucz licencyjny pozwalający korzystać z całego zakresu programu konfiguracyjnego PNOZmulti Configurator: Dostępne są różne warianty licencji, od podstawowej, po licencję projektową, w zależności od wymagań użytkownika.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl