Jakość w firmie Pilz

System zarządzania jakością w firmie Pilz zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

W roku 1994 firma Pilz GmbH & Co. KG uzyskała certyfikat jako jedna z pierwszych niemieckich spółek w sektorze elektroniki przemysłowej. Od tego czasu nieprzerwanie jest jego posiadaczem. Ściśle przestrzegając postanowień normy DIN EN ISO 9001, firma Pilz gwarantuje swoim klientom wysoką jakość swoich produktów w każdej fazie projektu.

Pilz traktuje audyty wewnętrzne i zewnętrzne jako wyzwanie mające na celu ciągły postęp w każdej dziedzinie. Postrzega je jako nieodłączną część swojej strategii, z korzyścią dla klientów, dostawców, pracowników i społeczeństwa.

Certyfikat ISO 9001

Zasady przewodnie dotyczące jakości

System zarządzania jakością w firmie Pilz zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

Dodatkowa certyfikacja

Certyfikat TÜV Süd

Sprawdzony i stale monitorowany stan zakładu produkcyjnego

Firma TÜV Süd potwierdziła, że produkty wytwarzane w zakładach produkcyjnych firmy Pilz, a także wyposażenie robocze i środki stosowane w produkcji, są odpowiednie do wytwarzania wysokiej jakości produktów elektronicznych. Aby to osiągnąć, konieczne było udowodnienie w ściśle określonych warunkach, że pod względem technicznym i organizacyjnym zakłady produkcyjne są zorganizowane i zarządzane w sposób gwarantujący najwyższą jakość w zakresie produkcji i produktów. Upoważnienie do umieszczania na produktach znaku kontroli TÜV wymaga spełnienia ścisłych warunków, regularnie kontrolowanych i monitorowanych przez jednostkę notyfikowaną TÜV.

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) dla rozwoju

Dział rozwoju firmy Pilz działa zgodnie z systemem zarządzania związanym z rygorystycznymi warunkami i specyfikacjami (Functional Safety Management – zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym), który spełnia wymagania normy EN/IEC 61508.

Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) zostało zweryfikowane pod kątem spełnienia surowych norm wymaganych przez TÜV i potwierdzone certyfikatem. Odpowiadające temu procesy i środki są corocznie poddawane surowym testom.

Certyfikat FSM

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) dla procesów technologicznych

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym dla procesów technologicznych

Projekty techniczne w firmie Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern są prowadzone zgodnie ze zorganizowanym procesem zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym wg EN IEC 61508-1 i EN ISO 13849-1 i są certyfikowane przez TÜV SÜD. Podstawowe procesy i środki są również przedmiotem corocznego audytu.

Spółki zależne firmy Pilz są również certyfikowane bezpośrednio przez TÜV SÜD lub działają zgodnie z określonymi wymaganiami. Audyty wewnętrzne konsekwentnie gwarantują standaryzowaną na skalę międzynarodową procedurę.

Certyfikat technologiczny FSM

Twój partner ds. inspekcji urządzeń ochronnych i zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Jednostka kontrolna akredytowana przez DAkkS zgodnie z normą ISO/IEC 17020

Pilz – Twój partner ds. kontroli urządzeń ochronnych i zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern prowadzi niezależną jednostkę akredytowaną przez DAkkS zgodnie z normą ISO/IEC 17020. W związku z tym nasze usługi są całkowicie obiektywne i zapewniają wysoką dyspozycyjność Twoich maszyn.
Raport z kontroli jest udostępniany do analizy. W przypadku pomyślnego wyniku kontroli maszyna zostaje opatrzona pieczęcią Pilz.

Zakres akredytacji

Akredytowane laboratorium badawcze EMC

Od roku 2004 firma Pilz działa jako niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS (niemiecka jednostka akredytacyjna). Potwierdza to, że firma Pilz GmbH & Co. KG w Ostfildern ma odpowiednie kompetencje do przeprowadzania testów w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i bezpieczeństwa elektrycznego (audyty środowiskowe) i jest upoważniona do tworzenia raportów z badań zgodnie z uznawaną na całym świecie normą ISO 17025.

Niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS (niemiecką jednostkę akredytacyjną).
Certyfikacja EC ATEX

Certyfikacja w zakresie ochrony przed wybuchem (ATEX)

Firma Pilz stosuje system zapewnienia jakości spełniający wymogi Załącznika IV do dyrektywy ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX).

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl