Jakość w firmie Pilz

System zarządzania jakością w firmie Pilz zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

W roku 1994 firma Pilz GmbH & Co. KG jako jedna z pierwszych niemieckich spółek w sektorze elektroniki przemysłowej uzyskała certyfikat ISO 9001. Od tego czasu nieprzerwanie jest jego posiadaczem. Ściśle przestrzegając jej zapisów, zapewnia swoich klientów, że na każdym etapie projektowania dokłada wszelkich starań, aby tworzyć bezawaryjne i wysokiej jakości produkty.

Pilz traktuje audyty wewnętrzne i zewnętrzne jako wyzwanie mające na celu ciągły postęp w każdej dziedzinie. Postrzega je jako nieodłączną część swojej strategii, z korzyścią dla klientów, dostawców, pracowników i społeczeństwa.

System zarządzania jakością w firmie Pilz zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

Dodatkowa certyfikacja

Certyfikat TÜV Süd

Sprawdzony i stale monitorowany stan zakładu produkcyjnego

Firma TÜV Süd potwierdziła, że urządzenia produkowane w zakładach produkcyjnych firmy Pilz, a także wyposażenie robocze i środki stosowane w produkcji, są odpowiednie do wytwarzania wysokiej jakości produktów elektronicznych. Aby to osiągnąć, konieczne było udowodnienie w ściśle określonych warunkach, że pod względem technicznym i organizacyjnym zakłady produkcyjne Pilz są zorganizowane i zarządzane w sposób gwarantujący najwyższą jakość w zakresie produkcji i produktów. Upoważnienie do umieszczania na produktach znaku kontroli TÜV wymaga spełnienia ścisłych warunków, regularnie kontrolowanych i monitorowanych przez jednostkę notyfikowaną TÜV.

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) podczas wytwarzania produktów

Dział rozwoju firmy Pilz działa zgodnie z systemem zarządzania spełniającym rygorystyczne warunki i specyfikacje (Functional Safety Management – zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym), który spełnia wymagania normy PN-EN IEC 61508.

Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) zostało zweryfikowane pod kątem spełnienia rygorystycznych norm wymaganych przez TÜV i potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Odpowiadające temu procesy i środki są corocznie poddawane surowym testom.

Certyfikat FSM

Jeszcze bardziej bezpieczny rozwój produktów

Audyt TÜV Süd potwierdza, że: Proces wytwarzania produktów w firmie Pilz jest nie tylko bezpieczny, ale również odpowiednio zabezpieczony! Produkty firmy Pilz projektowane są z uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpiecznego tworzenia produktów („bezpieczeństwo przez projektowanie”) i zgodnie z międzynarodową serią norm IEC 62443 „Przemysłowe sieci komunikacyjne – bezpieczeństwo sieci i systemów”. Norma PN-EN IEC 62443-4-1 przedstawia wymagania dotyczące „bezpiecznego procesu planowania cyklu życia” (proces SDL).

 

Więcej na temat normy PN-EN IEC 62443

Bezpieczniejszy i lepiej chroniony proces tworzenia produktów

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) dla procesów technologicznych

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym dla procesów technologicznych

Projekty techniczne w firmie Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern są prowadzone zgodnie z procesem zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym wg EN IEC 61508-1 i EN ISO 13849-1 i są certyfikowane przez TÜV SÜD. Podstawowe procesy i środki są również przedmiotem corocznego audytu.

Również spółki zależne firmy Pilz są certyfikowane bezpośrednio przez TÜV SÜD lub działają zgodnie z określonymi wymaganiami. Audyty wewnętrzne gwarantują standaryzowaną międzynarodową procedurę.

Certyfikat technologiczny FSM

Twój partner ds. inspekcji urządzeń ochronnych i zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Jednostka kontrolna akredytowana przez DAkkS zgodnie z normą ISOIEC 17020

Pilz – Twój partner w dziedzinie kontroli urządzeń ochronnych i zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern prowadzi niezależną jednostkę akredytowaną przez DAkkS zgodnie z normą ISO IEC 17020. Nasze usługi są całkowicie obiektywne i zapewniają wysoką dyspozycyjność maszyn.
Raport z kontroli jest udostępniany do analizy. W przypadku pomyślnego wyniku kontroli maszyna zostaje oznaczona pieczęcią Pilz.

Zakres akredytacji

Akredytowane laboratorium badawcze EMC

Od roku 2004 firma Pilz działa jako niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS (niemiecka jednostka akredytacyjna). Potwierdza to, że firma Pilz GmbH & Co. KG w Ostfildern ma odpowiednie kompetencje do przeprowadzania badań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i bezpieczeństwa elektrycznego (audyty środowiskowe) i może wydawać raporty z badań zgodnie z normą ISO 17025.

Akredytacja w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej

Niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS (niemiecką jednostkę akredytacyjną).
Certyfikacja EC ATEX

Certyfikacja w zakresie ochrony przed wybuchem (ATEX)

Firma Pilz stosuje system zapewnienia jakości spełniający wymogi Załącznika IV do dyrektywy ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX).

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl