Polska | polski

Jakość w firmie Pilz

System zarządzania jakością w firmie Pilz zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

W roku 1994 firma Pilz GmbH & Co. KG uzyskała certyfikat jako jedna z pierwszych niemieckich spółek w sektorze elektroniki przemysłowej. Od tego czasu firma Pilz nieprzerwanie jego posiadaczem. Ściśle przestrzegając postanowień normy DIN EN ISO 9001, firma Pilz gwarantuje swoim klientom wysoką jakość swoich produktów w każdej fazie projektu.

Pilz traktuje audyty wewnętrzne i zewnętrzne jako wyzwanie mające na celu ciągły postęp w każdej dziedzinie. Firma Pilz rozumie je jako integralną część swojej strategii, z korzyścią dla klientów, dostawców, pracowników i społeczeństwa.

Certyfikat DIN EN ISO 9001

Wytyczne dotyczące zapewniania jakości

System zarządzania jakością w firmie Pilz zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

Dodatkowa certyfikacja

Certyfikat TÜV Süd

Testowany i stale monitorowany zakład produkcyjny

Jednostka TÜV-Süd zaświadczyła, że wyroby produkowane w zakładzie produkcyjnym firmy Pilz oraz urządzenia i środki produkcji wykorzystywane do produkcji są odpowiednie dla wytwarzania wysokiej jakości produktów elektronicznych. Aby to osiągnąć, niezbędne było udowodnienie w ściśle określonych warunkach, że w kategoriach technicznych i organizacyjnych zakład produkcyjny jest zorganizowany i zarządzany w sposób gwarantujący utrzymanie wysokiej jakości wytwarzania i jakości samych produktów. Prawo do umieszczania na produktach znaku jakości TÜV Süd wymaga spełnienia ściśle określonych warunków, regularnie kontrolowanych i monitorowanych przez jednostkę notyfikowaną TÜV.

Zakład w Ostfildern
Zakład w Betschdorf
Zakład w Denkendorf
Zakład w Jintan

Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem Funkcjonalnym (FSM) na rzecz rozwoju.

Firma Pilz działa zgodnie z systemem zarządzania podlegającym ścisłym warunkom i specyfikacjom (Funkcjonalne Zarządzanie Bezpieczeństwem), spełniającym wymagania normy EN/IEC 61508.

Funkcjonalne Zarządzanie Bezpieczeństwem (FSM) zostało przetestowane pod kątem spełnienia surowych norm wymaganych przez TÜV i potwierdzone certyfikatem. Odpowiadające temu procesy i środki są corocznie poddawane weryfikacji.

Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym

Jednostka kontrolna akredytowana przez DAkkS zgodnie z normą ISO/IEC 17020

Pilz – Twój partner ds. kontroli urządzeń ochronnych i zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Firma Pilz GmbH i Co. KG, Ostfildern działa jako niezależna organizacja kontrolna akredytowana przez DAkkS zgodnie z normą ISO/IEC 17020. Świadczymy usługi zapewniające wysoką dostępność Twoich maszyn.
Raport z inspekcji elektroczułych urządzeń ochronnych może być przedmiotem dyskusji. W przypadku pomyślnego wyniku kontroli maszyna uzyskuje stosowny certyfikat Pilz.

Zakres akredytacji

Akredytowane laboratorium badawcze w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej

Od roku 2004 firma Pilz działa jako niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS (niemiecka jednostka akredytacyjna). Oznacza to, że firma Pilz GmbH & Co. KG z siedzibą w Ostfildern posiada wymagane kompetencje w zakresie przeprowadzania testów w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i bezpieczeństwa elektrycznego (audyty środowiskowe) i jest upoważniona do tworzenia raportów z badań zgodnie z normą ISO 17025 i uznawanych na całym świecie.

Akredytacja laboratorium do badań kompatybilności elektromagnetycznej

Niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS (niemiecką jednostkę akredytacyjną).
Certyfikacja EC ATEX

Certyfikacja w zakresie zapobiegania wybuchom (ATEX)

Firma Pilz stosuje system zapewnienia jakości spełniający wymogi Załącznika IV do dyrektywy ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX).

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl