Polska | polski

Jakość w firmie Pilz

System zarządzania jakością w firmie Pilz zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

W roku 1994 firma Pilz GmbH & Co. KG uzyskała ten certyfikat jako jedna z pierwszych niemieckich spółek w sektorze elektroniki przemysłowej.. Od tego czasu firma Pilz nieprzerwanie go posiada. Ściśle przestrzegając postanowień normy DIN EN ISO 9001, firma Pilz gwarantuje swoim klientom w każdej fazie projektu, podejmowanie wszelkich wysiłków, aby dostarczać pozbawione usterek wysokiej jakości produkty.

Pilz traktuje audyty wewnętrzne i zewnętrzne jako wyzwanie do ciągłego postępu w każdej dziedzinie. Firma Pilz rozumie je jako integralną część swojej filozofii korporacyjnej, z korzyścią dla klientów, dostawców, pracowników i społeczeństwa.

Certyfikat DIN EN ISO 9001

System zarządzania jakością w firmie Pilz zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

Dodatkowa certyfikacja

Certyfikat TÜV Süd

Zakład produkcyjny

TÜV-Süd zaświadczyła, że wyroby produkowane w zakładzie produkcyjnym firmy Pilz oraz urządzenia i środki produkcji wykorzystywane do produkcji są odpowiednie dla wytwarzania wysokiej jakości produktów elektronicznych. Aby to osiągnąć niezbędne było udowodnienie w ściśle określonych warunkach, że w kategoriach technicznych i organizacyjnych zakłady produkcyjne są zorganizowane i zarządzane w sposób gwarantujący utrzymanie wysokiej jakości wytwarzania i jakości samych produktów. Upoważnienie do umieszczania na produktach znaku jakości TÜV Süd wymaga spełnienia ścisłych warunków, regularnie kontrolowanych i monitorowanych przez jednostkę notyfikowaną TÜV.

Werk Ostfildern
Werk Betschdorf
Werk Denkendorf
Werk Jintan

Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem Funkcjonalnym (FSM) na rzecz rozwoju.

Firma Pilz funkcjonuje zgodnie z systemem zarządzania podlegającym ścisłym warunkom i specyfikacjom (Funkcjonalne Zarządzanie Bezpieczeństwem), spełniającym wymagania normy EN/IEC 61508.

Funkcjonalne Zarządzanie Bezpieczeństwem (FSM) zostało przetestowane pod kątem spełnienia surowych norm wymaganych przez TÜV i potwierdzone świadectwem. Odpowiadające temu procesy i środki są corocznie poddawane surowym testom.

Functional Safety Management certifiacte

Laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS

Laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS

Od roku 2004 firma Pilz działa jako niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS (niemiecka jednostka akredytacyjna). Potwierdza to, że firma Pilz GmbH & Co. KG w Ostfildern jest kompetentna do przeprowadzania testów w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i bezpieczeństwa elektrycznego (audyty środowiskowe) i jest upoważniona do tworzenia raportów z badań zgodnie z uznawaną na całym świecie normą ISO 17025.

Zakres akredytacji

Akredytowane laboratorium badawcze w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej

Od roku 2004 firma Pilz zarządza niezależnym laboratorium badawczym w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej akredytowanym przez DATech (reprezentowanym w Niemieckiej Radzie do spraw Akredytacji DAR). Akredytacja ta potwierdza, że firma Pilz GmbH & Co. KG w Ostfildern jest kompetentna do przeprowadzania testów w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i bezpieczeństwa elektrycznego (audyty środowiskowe) i jest upoważniona do tworzenia raportów z badań EMC zgodnie normą ISO 17025, które są uznawane w całej Europie i odpowiednie dla uzyskania wymaganej prawem deklaracji zgodności.

Accredited EMC test laboratory

Akredytacja w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
Certyfikacja EC ATEX

Certyfikacja w zakresie zapobiegania wybuchom (ATEX)

Firma Pilz stosuje system zapewnienia jakości spełniający wymogi Załącznika IV do dyrektywy ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX). Zostało to poświadczone przez Bureau Veritas i jest przedmiotem ścisłych corocznych testów.

Certyfikacja EC ATEX

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl