5 lis 2020

Operatorzy muszą mieć to na uwadze, przy nadawaniu znaku CE starszym maszynom

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE ustanawia wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu maszyn na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Liechtensteinu, Turcji, Norwegii i Islandii. Szczególnie w przypadku starych maszyn konieczne jest dokładne zbadanie warunków, w jakich mogą one być eksploatowane. Przygotowaliśmy zwięzłe podsumowanie trzech najczęściej zadawanych pytań dotyczących bezpiecznej eksploatacji starszych maszyn.

Dyrektywa maszynowa jest obecnie w trakcie rewizji. Co się zmieni w przyszłości?

Nie przewiduje się żadnych zasadniczych zmian ani całkowitego przekształcenia dyrektywy maszynowej. Natomiast szczególną uwagę przywiązuje się „ergonomicznym aspektom inżynierii” i „bezpieczeństwu IT”.

Co należy wziąć pod uwagę przy przekształcaniu starych maszyn?

Dyrektywa maszynowa obowiązuje producentów instalacji i maszyn od 01.01.1995 r. Oznacza to, że unijna procedura oceny zgodności, tak zwane oznakowanie CE, musi zostać zakończona przed pierwszym wprowadzeniem maszyny do obrotu. Operatorzy pragnący przebudować lub zmodernizować starsze maszyny nieposiadające oznakowania CE powinni kierować się najnowszym stanem wiedzy w zakresie porównywalnych maszyn, które już znajdują się w obrocie, oraz obowiązującymi normami zharmonizowanymi.

Ważne: Przy przebudowie lub modernizacji starych maszyn należy sprawdzić, czy uległy one znacznej zmianie. Jeżeli tak, to podmiot gospodarczy staje się producentem i musi przeprowadzić nową procedurę oceny zgodności UE. Przebudowana stara maszyna jest następnie klasyfikowana jako nowa. Wymagane jest wówczas potwierdzenie zgodności z dyrektywą maszynową i tym samym oznakowanie maszyny znakiem CE.

Czy starszej maszynie, zbudowanej np. w 1999 r., można nadać znak CE?

W przypadku oznakowania CE, to nie rok budowy jest istotny, ale data pierwszego wprowadzenia maszyny na rynek. Dyrektywa maszynowa wyraźnie stanowi, że oznakowanie CE musi zostać nadane przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu. Dlatego wsteczne oznakowanie CE nie jest możliwe.

Masz więcej pytań?

Nasi eksperci chętnie Ci pomogą w interpretacji i wdrożeniu specyfikacji dyrektywy maszynowej.

Usługi Pilz w zakresie automatyzacji i bezpieczeństwa maszyn
Dalsze informacje na temat dyrektywy maszynowej i jej stosowania

Bezpieczeństwo maszyn
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?