Polska | polski

30.08.2019

Kontakt z zespołem Pilz PSIRT w sprawie problemów związanych z bezpieczeństwem

Jako specjaliści w zakresie bezpieczeństwa inwestujemy nie tylko w bezpieczeństwo funkcjonalne, ale także w bezpieczeństwo IT dla urządzeń i maszyn. Bezpieczeństwo danych naszych produktów i rozwiązań traktujemy bardzo poważnie. Najlepszy sterownik bezpieczeństwa jest bezwartościowy, jeśli ma luki w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez hakerów. Hakerzy stale myślą o nowych metodach obchodzenia środków bezpieczeństwa, dlatego ważne jest, aby stale je rozwijać.

Zespół reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem produktów

Zespół PSIRT firmy Pilz (Product Security Incidence Response Team) analizuje i ocenia luki i w razie potrzeby opracowuje noty bezpieczeństwa, które można pobrać tutaj. Nota bezpieczeństwa zawiera informacje na temat istniejącej luki bezpieczeństwa w  naszych produktach oraz wskazówki dotyczące możliwych środków zaradczych.

Zgłaszanie luk w bezpieczeństwie

Zespół Pilz PSIRT przyjmuje wszelkie zgłoszenia o potencjalnych lukach lub innych zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem naszych produktów. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem naszych produktów i rozwiązań poprzez wysyłanie wiadomości e-mail zaszyfrowanych za pomocą klucza PGP na adres: security@pilz.com

Więcej informacji na temat Pilz PSIRT oraz noty bezpieczeństwa można znaleźć tutaj:

Noty bezpieczeństwa

Pilz PSIRT

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl