Polska | polski

06.09.2019

Bezpieczeństwo przemysłowe w myśl norm serii IEC 62443

Operatorzy zakładów lub producenci urządzeń, którzy chcą chronić swoich pracowników przed zagrożeniami związanymi z maszynami, a maszyny przed ingerencją ze strony osób nieupoważnionych i atakami hakerów, powinni zapoznać się z normami serii IEC 62443.

Ta seria norm oferuje obecnie najlepsze praktyki dla operatorów instalacji i producentów urządzeń poszukujących odpowiednich rozwiązań zabezpieczających dla instalacji przemysłowych i produkcyjnych. Zapewnia dokładne informacje na temat tego, jak chronić dostęp do urządzeń i maszyn oraz chronić sieci i systemy kontroli przed nadużyciami.

Norma IEC 62443 opisuje podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i środki niezbędne do spełnienia tych wymagań. Opisano w niej również koncepcję „obrony w głąb” stanowiącą podstawę ochrony przed atakami cybernetycznymi. Pokazuje również, w jaki sposób ocena ryzyka w zakresie bezpieczeństwa może być wykorzystana do znalezienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed różnymi rodzajami ataków.

Podstawą bezpieczeństwa przemysłowego jest założenie, że pojedyncze działanie nie doprowadzi do pożądanego sukcesu. Bezpieczeństwo przemysłowe musi być projektowane przez różne strony przy użyciu różnych środków. Producenci, integratorzy systemów i operatorzy maszyn są równie ważni, jeśli chodzi o wdrażanie bezpieczeństwa przemysłowego.

Tutaj dowiesz się, które części normy są dla Ciebie szczególnie istotne i co zawierają poszczególne obszary:

Seria norm IEC 62443

Norma IEC 62443
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl