23 sty 2019

Gotowi na wiek cyfrowy w kolejnictwie?

Digitalizacja i standaryzacja technologii sygnalizacji celem ogólnoeuropejskim EULYNX

Opracowanie europejskiej modułowej technologii systemów sterowania kolejowego wraz z uniwersalnym protokołem bezpiecznej komunikacji, to cel jaki postawiło przed sobą konsorcjum EULYNX, grupa dwunastu europejskich przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą kolejową. Na targach Innotrans 2018, została zaprezentowana techniczna wykonalność tej koncepcji poprzez budowę modularnego system sterowania rozjazdami połączonych protokołem RaSTA z blokadą liniową regulującą ruch na szlaku. Pracę konsorcjum wspiera firma Pilz, a jej system sterowania PSS 4000-R wykorzystany został w aplikacji jako sterownik obiektowy.

Digitalizacja i ogólnoeuropejska standaryzacja są podstawowym zagadnieniem mającym na celu zwiększenia dostępności oraz ekonomiczności europejskiego transportu kolejowego. Konsorcjum EULYNX będące europejską inicjatywą dwunastu jednostek zarządzających infrastrukturą kolejową zamierza zwiększyć konkurencyjność na rynku poprzez wykorzystanie otwartych standardów, oczekując niższych kosztów zaopatrzenia i zwiększenia liczby operacji przynoszących zysk.
Zadaniem EULYNX jest rozpowszechnianie uniwersalnych interfejsów, w celu zwiększenia  wymienności elementów sterowania i bezpieczeństwa. W szczególności umożliwienie wzajemnego łączenia modułów pochodzących od różnych producentów, do tworzenia jednego systemu.

Digitalizacja i normy europejskie kluczem do sukcesu

Digitalizacja i standaryzacja branży kolejowej bez nadmiernie rosnących kosztów, są w całej Europie kluczem do poprawy jakości operacji kolejowych.
EULYNX to zadanie uczyniła swoim głównym celem. Jednym z jego elementów jest wprowadzenie uniwersalnego, bezpiecznego protokołu komunikacyjnego służącego do bezpiecznej komunikacji pomiędzy systemami sterowania różnych producentów.
Firma Pilz wraz ze swoimi partnerami z branży kolejowej stworzyła przykładową aplikację, w której wykorzystano protokół komunikacyjny RaSTA (Rail Safe Transport Application). Dalsza współpraca będzie opierać się na wspieraniu działań EULYNX i dążeniu do integracji europejskiej infrastruktury kolejowej.

Wspólna metodyka prowadzenia projektów

Ze względu na stopień skomplikowania podsystemów SRK konieczne stało się opracowanie wspólnego podejścia do projektów inwestycyjnych. Stworzenie zestawu dokumentów (obecnie Baseline 3.0) umożliwia wspólne zdefiniowanie interfejsów oraz przebiegów między poszczególnymi elementami systemu. Opisy te są następnie automatycznie przetwarzane w modele SysML, które dzięki wspólnej składni i semantyce mogą być automatycznie testowane. Takie podejście umożliwia pełną wymienność nie tylko na poziomie urządzeń, ale także podsystemów sterowania ułatwiając modyfikacje oraz tworzenie nowych aplikacji.

Wykorzystanie w komunikacji protokołu RaSTA

Holenderski integrator systemów Sweco wdrożył projekt na potrzeby spółki zarządzającej infrastruktura kolejową ProRail, w którym system sterowania PSS 4000-R firmy Pilz służy jako sterownik obiektowy grupy rozjazdów, przekształcając przychodzące sygnały w standardzie RaSTA na polecenia sterujące, które mogą być interpretowane przez urządzenie końcowe (w tym przypadku zwrotnice).
Firma Sweco doceniła efekt podejmowanych działań i postrzega tę współpracę jako niezwykle obiecującą: „Łączy ona wiedzę firmy Pilz, dostawcy rozwiązań sterowania, z doświadczeniem firmy Sweco jako dostawcy usług projektowych, tworząc podstawę dla przyszłych innowacji”, stwierdza Sander Boekee, Kierownik działu kolejnictwa w firmie SWECO.

Kolej coraz częściej stawia na otwarte zintegrowane systemy automatyki

Wraz z wprowadzeniem norm CENELEC EN 50126 – 50159 otworzyła się możliwość swobodnego użycia sterowników PLC w przemyśle kolejowym. Urządzenia COTS (Commercial off the shelf) wywodzą się z branży automatyki przemysłowej, co oznacza ich większą dostępność, niższą cenę oraz większą otwartość. Urządzenia te zapewniają skalowalność wertykalną od SIL 2 do SIL 4 oraz horyzontalną do kilkudziesięciu wysp w systemie, z możliwością swobodnej komunikacji za pośrednictwem Ethernetu na dowolne odległości. Dodatkową ich zaletą jest otwartość na protokoły komunikacyjne innych dostawców (np. na nowo wprowadzany protokół bezpieczny RaSTA). Urządzenia te są także otwarte na rozwiązania wynikające z nowych trendów, np. Kolej 4.0 wykorzystuje uniwersalną diagnostykę w Chmurze przez OPC UA. Użycie rozwiązań otwartych na różnych producentów staje się podstawą nowej inicjatywy zarządców kolei europejskich EULYNX, polegającej na stworzeniu nowej, otwartej na wszystkich użytkowników architektury systemów automatyki kolejowej.

Więcej o naszych rozwiązaniach dla branży kolejowej znajdziesz tutaj

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail:

Czy ten artykuł był pomocny?