Polska | polski

14.02.2019

Mniej czynności serwisowych i zwiększona dostępność zakładu dzięki urządzeniom SDD

Inteligentne, sieciowe procesy produkcyjne mogą znacząco zwiększać produktywność. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy dostępne są duże zasoby danych. Z pomocą przychodzi diagnostyka urządzeń zabezpieczających. Nasze rozwiązanie diagnostyczne dostarcza szczegółowych danych.

Dokumentowanie zmian, redukcja przestojów

Rozwiązanie diagnostyczne Pilz rejestruje dane diagnostyczne, m.in. indywidualne numery seryjne, wersję, aktualny status oraz historię błędów. Dane te są skanowane i przetwarzane na poziomie systemu sterowania za pośrednictwem protokołów Modbus lub Profibus. W przyszłości będzie to również możliwe przy wykorzystaniu protokołów Profinet lub Ethernet/IP. Dane mogą być wyświetlane w module Fieldbus, na ekranie sterownika PLC lub na ekranie komputera za pośrednictwem web serwera.

W efekcie dane diagnostyczne są dostępne zarówno w maszynie jak i poprzez zdalny dostęp. Można z nich korzystać w predykcyjnym utrzymaniu ruchu. W kontekście Industry 4.0 tego typu rozwiązanie nabiera coraz większego znaczenia. Umożliwia nie tylko terminową wymianę zużytych części, ale także utrzymanie bezpieczeństwa operacyjnego. Korzystając z przechowywanych danych, można w każdej chwili porównać stan pierwotny ze stanem bieżącym. Pozwala to na natychmiastowe wykrywanie zmian w urządzeniu – bez konieczności stosowania żadnego dodatkowego sprzętu na poziomie sterowania!

Rozwiązanie diagnostyczne Pilz obsługuje podejście modułowe

Kolejnym przykładem rozwiązań zgodnych z Industry 4.0 są inteligentne rozwiązania dla bezpieczeństwa funkcjonalnego instalacji modułowych. Liniowa struktura okablowania rozwiązania diagnostycznego umożliwia stosunkowo proste rozbudowywanie instalacji o kolejne moduły. Nie ma potrzeby zakładania nowego okablowania, modyfikacji w szafie sterowniczej ani w rysunkach projektowych. Nie są też potrzebne żadne dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa. W połączeniu z systemem ryglowania, PSENmlock umożliwia sterowanie pojedynczą bramką. Jeśli w zakładzie niezbędne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub przezbrojenie maszyn, można zdefiniować bramki, które mogą zostać otwarte po wyłączeniu. Bez urządzenia SDD (Safety Device Diagnostics) otwierałyby się wszystkie bramki!

IO-Link Safety jako alternatywa

Aktualnie opracowywane jest rozwiązanie alternatywne w ramach koncepcji IO-Link Safety. Zapewnia interoperacyjność aż do poziomu czujników. Dzięki temu działa na wszystkich poziomach, z urządzeniami bezpieczeństwa różnych producentów. Dane są bezpiecznie przesyłane z czujnika do sterownika PLC, tworząc nowe możliwości aplikacyjne. Zabezpieczenie IO-Link Safety powoduje wyłączenie sterownika PLC, a nie czujnika. W rezultacie powstaje droga architektura bezpieczeństwa i nowe zależności między czujnikiem a sterownikami PLC – na przykład gdy niezbędna jest wymiana.

Podejście to opiera się na połączeniach typu point-to-point, czyli topologii gwiazdy w polu lub w szafie sterowniczej. W efekcie czego koszty instalacyjne i techniczne są znacznie wyższe niż w przypadku rozwiązania diagnostycznego. W zależności od aplikacji głównym czynnikiem decydującym o tym, który system zyska uznanie, będzie relacja kosztów do korzyści. Wniosek: IO-Link Safety jest nadal wizją przyszłości – a nasze rozwiązanie diagnostyczne można wdrożyć już teraz. Inteligentna diagnostyka Pilz na potrzeby fabryk przyszłości!


Dalsze informacje:

Safety Device Diagnostics - diagnostyka urządzeń zabezpieczających

Połączenie szeregowe G z SDD
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl