Polska | polski

07.02.2019

Czy inteligentne rozwiązania są automatycznie bezpieczniejsze?

Koncepcja Przemysłu 4.0 przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa automatyzacji. Gdy przepływy pracy w systemie produkcyjnym stają się bardziej elastyczne, a zakłady i urządzenia coraz bardziej autonomiczne, niezbędne jest przeprowadzenie ponownej weryfikacji funkcji bezpieczeństwa.

Modułowe, elastyczne procesy produkcyjne idealnie wpisują się w koncepcję Industry 4.0. Mają one wpływ na bezpieczeństwo automatyzacji. Jako aktywny członek inicjatywy technologicznej SmartFactoryKL działamy w ramach sieci partnerów przemysłowych i instytutów badawczych oraz uczestniczymy w grupach roboczych opracowujących koncepcje, standardy i rozwiązania, które stanowią fundament elastycznej technologii automatyzacji.

Grupa robocza 1, „Inteligentna Infrastruktura” pracuje nad dynamiczną koncepcją bezpieczeństwa dla uproszczonej, pół- lub w pełni zautomatyzowanej produkcji, która będzie testowana w fabryce Smart Factory KL zgodnej z założeniami Industry 4.0. Koncepcja opiera się na przemysłowym protokole komunikacyjnym Ethernet. Zakład składa się z czterech fizycznie oddzielonych linii produkcyjnych, połączonych ze sobą przy pomocy wózka AGV „Robotino”. Gdy „Robotino” swobodnie porusza się pomiędzy modułami, uruchomienie wyłącznika awaryjnego PITestop active powoduje zatrzymanie wyłącznie wózka. Z kolei kiedy „Robotino” jest zamocowany przy linii produkcyjnej, przycisk E-STOP zatrzymuje podłączoną do niego linię. Produkcja na pozostałych liniach może być kontynuowana. Takie rozwiązanie może znacząco zredukować przestoje w produkcji. W rezultacie czego, po raz pierwszy możliwe jest elastyczne ustawianie parametrów wyłącznika awaryjnego dla poszczególnych fragmentów linii produkcyjnych, a nie dla całej instalacji.

Istnieje również możliwość wymiany pojedynczych modułów, bez znaczącego wpływu na produkcję. Za każdym razem, gdy modyfikowana jest modułowa linia produkcyjna, na styku modułów bezpieczeństwa mogą pojawiać się nowe zależności. Z tego względu konieczna jest weryfikacja całego zakładu pod kątem bezpieczeństwa. Zależność jest bardziej złożona niż: CE modułu1 + CE modułu2 = CE całego urządzenia!

Inteligentne rozwiązania nie są automatycznie bezpieczniejsze, ale wymagają weryfikacji. Optymalnym wyjściem przy przebudowie czy rozbudowie zakładu byłaby uproszczona, częściowo lub w pełni zautomatyzowana procedura certyfikacji. Z tego względu grupa robocza pracuje nad rozwiązaniem, które automatycznie sprawdzałoby, czy po połączeniu dwóch lub większej liczby modułów wymagane byłoby przeprowadzenie ponownej oceny ryzyka.

Więcej informacji na temat tego zagadnienia można znaleźć w raporcie „Bezpieczeństwo urządzeń modułowych” opracowanym w ramach inicjatywy Smart Factory KL, której członkiem jest firma Pilz.

Warto także zapoznać się z naszym raportem dotyczącym Przemysłu 4.0.

Smart Factory KL
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl