Polska | polski

Firma Pilz, światowy lider w zakresie automatyki bezpieczeństwa, istniejąca od  65 lat i obecna w 40 krajach, w związku z dynamicznym rozwojem polskiego przedstawicielstwa, poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. bezpieczeństwa maszyn przemysłowych

Do podstawowych zadań osoby pracującej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Ocena zgodności maszyn z wymaganiami prawnymi i normatywnymi
 • Przygotowanie raportów oceny ryzyka maszyn (Identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka)
 • Opracowywanie koncepcji modernizacji maszyn w zakresie wynikającym z oceny ryzyka
 • Wykonywanie analiz schematów elektrycznych maszyn oraz dokumentacji technicznej maszyn
 • Praca związana jest z częstymi wyjazdami służbowymi na terenie kraju i za granicą

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, elektryka, mechatronika itp.)
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych
 • Ogólna wiedza w zakresie bezpieczeństwa maszyn i pracy
 • Znajomość budowy i działania maszyn w tym układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa w przemyśle (Dyrektywa Maszynowa (2006/42), Dyrektywa dot. Wymagań Minimalnych (2009/104)) będzie dodatkowym atutem
 • Gotowość do pracy na wyjazdach służbowych na terenie kraju i za granicą (głównie Europa i Rosja)
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i pracę w międzynarodowym środowisku inżynierskim
 • Wysoki poziom zdolności organizacyjnych, interpersonalnych oraz komunikacyjnych
 • Samodzielność i inicjatywa.

Kandydatom oferujemy:

 • Dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • Możliwość rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie międzynarodowej
 • Przyjazną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole
 • Wyposażenie niezbędne w pracy na tym stanowisku


Aplikacje prosimy przesyłać na adres rekrutacja@pilz.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Pilz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Pilz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ruchliwej 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Pilz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ruchliwej 15, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail
rekrutacja@pilz.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu opublikowania ogłoszenia dotyczącego rekrutacji na wskazane w nim stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania Twojego cv. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu opublikowania ogłoszenia na wskazane w nim stanowisko.
Twoich danych osobowych nie przekażemy do innych dostawców. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail
info@pilz.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail d.kowalski@pilz.pl.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Kariera

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: rekrutacja@pilz.pl