Polska | polski

Muting

Muting oznacza bezpieczne, automatyczne i tymczasowe zawieszenie (wyciszenie lub wygaszenie) podczas pracy elektroczułych urządzeń zabezpieczających (czujnika optycznego, kurtyny świetlnej, bariery świetlnej lub skanera laserowego). W rezultacie na przykład możliwe jest przetransportowanie materiału do wnętrza i dalej, na zewnątrz strefy niebezpiecznej (możliwy jest również ciągły muting zwany blankingiem). Na cykl mutingu składają się cztery etapy i jest on rozpoznawalny dzięki wykorzystaniu lampki mutingu.

Do zapewnienia samego uruchomienia cyklu mutingu przez sterownik mutingu wykorzystywane są specjalne czujniki; w cyklu tym materiał jest transportowany poprzez chroniony obszar. Czujniki mutingu muszą znajdować się w takim położeniu, aby nikt nie mógł ich aktywować. W przypadku wejścia do chronionego obszaru czujniki inicjują natychmiastowe zatrzymanie potencjalnie niebezpiecznego ruchu.

Podczas rozmieszczania czujników mutingu dokonywane jest rozróżnienie pomiędzy mutingiem sekwencyjnym a mutingiem krzyżowym. W przypadku rozmieszczenia sekwencyjnego liczne czujniki są podłączone jeden za drugim; muszą one zostać uaktywnione lub zdezaktywowane pojedynczo w określonej kolejności.

Rozmieszczenie dwóch czujników dla mutingu krzyżowego ma, jak wskazuje nazwa, układ krzyżowy. Aby zainicjować cykl mutingu, muszą one zostać aktywowane jednocześnie.

Typowe zastosowania obejmują przemysł motoryzacyjny, paletyzatory, a także maszyny do dozowania napojów czy wytwarzania produktów kamieniarskich (bloków betonowych, dachówek itd.).

Faza mutingu 1:

 • Materiał przed strefą niebezpieczną
 • Aktywny czujnik optyczny
 • Lampa mutingu wyłączona

Faza mutingu 2:

 • Pracują czujniki mutingu 1 i 2
 • Czujnik optyczny zawieszony
 • Lampa mutingu włączona

Faza mutingu 3:

 • Pracują czujniki mutingu 3 i 4
 • Czujnik optyczny zawieszony
 • Lampa mutingu włączona

Faza mutingu 4:

 • Proces mutingu zakończony
 • Czujnik optyczny ponownie uaktywniony
 • Lampa mutingu wyłączona
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl