Polska | polski

Ostfildern, 14.02.2019

Wybór uprawnień oraz trybu pracy w ramach modułowego systemu – połączenie bezpieczeństwa i ochrony

PITmode fusion firmy Pilz to modułowy system wyboru trybu pracy i uprawnień dostępu. Oferuje większą swobodę w zakresie sprawnego i bezpiecznego wyboru trybu pracy oraz kontroli dostępu do instalacji i maszyn. PITmode fusion zapewnia efektywne przełączanie trybu pracy i zarządzanie uprawnieniami dostępu z uwzględnieniem zarówno wymagań dotyczących bezpieczeństwa, jak i ochrony.

Nowe rozwiązanie PITmode fusion firmy Pilz składa się z czytnika PITreader wykorzystującego technologię RFID i zintegrowanego serwera sieciowego oraz modułu SEU (Safe Evaluation Unit). Modułowa konstrukcja pozwala na włączenie PITmode fusion do istniejących urządzeń sterujących. Możliwe jest wykorzystanie istniejących przycisków, co znacznie ułatwia obsługę. Urządzenia PITmode mają zastosowanie w instalacjach i maszynach, w których realizowane jest przełączanie pomiędzy różnymi sekwencjami sterowania i trybami pracy.

Dostęp tylko w oparciu o uprawnienia!
Uwierzytelnieni użytkownicy otrzymują zakodowane klucze transponderowe RFID, które umożliwiają wykorzystanie maszyny do określonych zadań. Istnieje możliwość zdefiniowania do pięciu bezpiecznych trybów pracy, w tym trybu automatycznego, trybu ręcznej interwencji na ograniczonych zasadach oraz trybu serwisowego. Klucz należy wprowadzić do jednostki sterującej. Moduł SEU wykrywa wskazany tryb pracy, a czytnik PITreader gwarantuje sprawne i bezpieczne przełączanie. Pozwala to zapobiec wypadkom, niewłaściwemu użyciu i manipulacji. Użytkownicy zyskują większą dostępność swoich maszyn.

„Bezpieczeństwo plus”
Klucze RFID są odczytywane i rejestrowane w czytniku PITreader. W celu uzyskania lepszej ochrony przed manipulacją można je zakodować za pomocą czytników PITreader. Tak zakodowane klucze zawierają podpis chroniony hasłem. Ponadto klucze RFID i czytnik PITreader można wykorzystać do grupowego zarządzania uprawnieniami. W takim przypadku poszczególne zezwolenia są przenoszone z pojedynczych osób na całe grupy (podlegające tym samym uprawnieniom). Ułatwia to przydzielanie uprawnień i administrowanie nimi, szczególnie w przedsiębiorstwach posiadających kilka zakładów, w tym także w różnych krajach.

Otwartość na wiele zadań
Rozwiązanie PITmode fusion może służyć do realizowania wielu innych funkcji poza uprawnieniami dostępu i wyborem trybu pracy, np. prostej aktywacji, która zastępuje przełącznik kluczykowy przy konsoli sterującej, lub dostępu do funkcji pomocniczych maszyny. Ponadto w obrębie obszaru swobodnego dostępu użytkownika można utworzyć złożoną macierz uprawnień obejmującą różne grupy użytkowników i rodzaje uprawnień. Funkcje te są zapisane w kluczu RFID i zastępują dodatkowe klucze mechaniczne lub karty dostępu.

Wygodna obsługa
Oprócz wersji modułowej dostępne są dwie inne wersje rozwiązania PITmode. PITmode to kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne, które posiada przyciski wyboru trybu pracy oraz moduł SEU. Czytnik PITreader może służyć do kontroli uprawnień dostępu jako samodzielne urządzenie. Można go również połączyć ze sterownikiem, np. konfigurowalnym systemem bezpieczeństwa PNOZmulti lub systemem sterowania PSS 4000. PITmode i PITmode fusion oferują sprawny i bezpieczny wybór trybu pracy oraz uprawnień dostępu do PL d.

Stoisko firmy Pilz znajduje się w hali 9, stoisko D 17. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Modułowy system wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode łączy w sobie funkcje bezpieczeństwa i ochrony.
Modułowy system wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode łączy w sobie funkcje bezpieczeństwa i ochrony.

Modułowy system wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode łączy w sobie funkcje bezpieczeństwa i ochrony.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: