Polska | polski

Program Pilz LOTO

Numer zamówienia 215860 | Advanced

Skuteczne izolowanie energii podczas napraw i konserwacji

Europejskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy wymagają od pracodawców opracowania systemu pracy, zapewniającego bezpieczeństwo na stanowisku pracy oraz izolowanie maszyn i innego sprzętu roboczego od źródeł energii w sposób, który nie spowoduje przypadkowego ponownego wzbudzenia energii.

System Lock out Tag out to jedno z najlepszych rozwiązań pozwalających zapewnić bezpieczeństwo obsługi maszyn, linii produkcyjnych oraz instalacji. Niestety jest to też system wymagający zmiany mentalności i kultury bezpieczeństwa w organizacji. LOTO to rozbudowane procedury, skomplikowane instrukcje, mnogość punktów odcinających wszystkie rodzaje energii i niezliczona ilość urządzeń blokujących i instrukcji do nich. Niejednokrotnie punkty odcięcia energii znajdują się w miejscach trudnodostępnych lub są bardzo oddalone od maszyny np. w rozdzielniach zlokalizowanych w innym budynku lub na innej kondygnacji. W tym ogromie wszelkich wymagań i komplikacji pracownicy bardzo łatwo skłaniają się do ominięcia procedur lub popełniają błędy w trakcie realizacji procesu, co jest przyczyną powstania niebezpiecznych zdarzeń i wypadków związanych z nieoczekiwanym uwolnieniem energii.

LoTo

Oferta usług firmy Pilz w zakresie blokowania i izolowania niebezpiecznych źródeł energii Lockout/Tagout

Program LOTO
 • PSTS – LOTO system - ocena maszyn w zakresie LOTO
 • Oprogramowanie Pasloto - zapewniające wsparcie w tworzeniu Instrukcji dla maszyn
 • Kompleksowy program LOTO:
  • LOTO Program Basic przeznaczony dla użytkownika maszyn, który planuje wdrożyć system całkowitego odcięcia wszystkich punktów izolacji w celu przygotowania maszyny do np. remontu
  • LOTO Program Advance przeznaczony dla użytkowników, którzy planują rozszerzyć system LOTO o analizę czynności rutynowych i czynności z częściowym podaniem energii. Nie wszystkie prace serwisowe, diagnostyczne, a szczególnie naprawcze mogą być realizowane po odcięciu źródeł energii. Bywa, że pracownik musi, np. wyregulować maszynę, pracując w strefie niebezpiecznej. Program Advance umożliwia ocenę tych czynności.
 • Audyty zakładowych procedur LOTO
 • Sprzęt LOTO - dobór odpowiednich urządzeń zabezpieczających
 • Analiza czynności na maszynach nieobjętych procedurami LOTO
 • Szkolenia dostosowane do indywidualnyh potrzeb klienta z uwzględnieniem procedur korporacyjnych i wymogów prawnych
 • Pilz Smart LoTo 4.0 - Zaawansowane rozwiązanie techniczne zastępujące punktowe źródła odcięć energii jednym urządzeniem RLS (Remote Lockout Station) certyfikowanyn zgodnie z normą ANSI/UL6420

Pilz Smart LOTO 4.0

Rozwiązanie Smart LOTO 4.0 firmy Pilz umożliwia zautomatyzowane i bezpieczne odłączenie wszystkich źródeł energii bez konieczności manualnego odcinania i weryfikacji odcięcia każdego punktu przez użytkownika. Pozwala na zautomatyzowanie procedur LOTO zapewniając bezpieczeństwo na poziomie PLe / SIL3 zgodnie z PN-EN ISO 13849 / PN-EN 62061 przy jednoczesnym spełnieniu wymagań bezpieczeństwa elektrycznego wg PN-EN 60204-1.

Automatyczne blokowanie źródeł energii objętych systemem Smart LOTO 4.0 wyklucza możliwość ominięcia blokady lub popełnienia błędu przez użytkownika podczas blokowania. Opcjonalny selektor kontroli dostępu PITmode oparty na technologii RFiD umożliwia autoryzację osób biorącymi udział w procesie blokowania i jednocześnie pozwala kontrolować czasy przestojów izolowanych maszyn lub linii produkcyjnych. System umożliwia wyłączenie całościowe lub częściowe linii, dopasowane do typu i zakresu prac inżynierów utrzymania ruchu lub kontraktorów zewnętrznych. Wyłączenie można zainicjować z dowolnej lokalizacji, w optymalnym miejscu dla użytkownika. Dodatkowym ułatwieniem jest to, że w większości przypadków wymagane jest zastosowanie tylko jednej blokady. Rozwiązanie Smart LOTO 4.0 może mieć zastosowanie zwłaszcza w tych przypadkach, w których punkty izolacji są bardzo oddalone od maszyny np. znajdują się w innym pomieszczeniu lub na innej kondygnacji hali produkcyjnej zakładu. Lampka "System Isolated" wskazuje stan bezpieczny maszyny. System zapewnia automatyczną weryfikację zerowej energii w celu ochrony personelu i jest zgodny ze standardami branżowymi dotyczącymi izolowania źródeł energii i zapobiegania nieoczekiwanemu uruchomieniu.

Zastosowanie rozwiązania Smart LOTO 4.0 znacznie redukuje czas wyłączenia maszyny

Dane Techniczne:

 • Automatyczny system LOTO umożliwia elastyczną konfigurację, w zależności od wielkości maszyn lub linii produkcyjnych. Dla pojedynczych maszyn oraz przy małej ilości punktów izolacji wykorzystywany jest sterownik PNOZmulti. Dla złożonych maszyn i linii produkcyjnych z wieloma punktami izolacji wykorzystywany jest sterownik PSS 4000
 • Na rynku amerykańskim system przeszedł certyfikację przez UL jako system na zgodność ze standardem ANSI/UL 6420, w tym na usterki wywołane wspólną przyczyną dla dwukanałowego systemu styczników bezpieczeństwa, takie jak wytrzymałość mechaniczna i elektryczna, SCCR typu 2, EMC, wzrost temperatury czy zachowanie funkcjonalności
 • Konstrukcja CAT4 / PL e zgodnie z ISO 13849 zapewnia ochronę przed manipulacją przez osoby niepowołane
 • Możliwość zastosowania do 64 zdalnych przełączników blokujących zapewniająca szerokie spektrum zastosowań nawet dla bardzo rozległych linii produkcyjnych
 • Skrzynka RLS wyposażona w lampkę kontrolną "Energy Isolated" wskazującą bezpieczny status urządzenia zapewnia prostą identyfikację stanu maszyny lub linii produkcyjnej z opcjonalną kontrolą dostępu poprzez PITmode
 • Możliwość izolowania wszystkich źródeł energii Dostępne interfejsy umożliwiające łatwe połączenie z różnymi systemami sterowania związanymi z bezpieczeństwem, realizujących funkcje zatrzymania awaryjnego, monitorowania prędkości zerowej i kontrolę zaworów
 • Opcjonalnie panel diagnostyczny lub interfejs Ethernet

Zalety systemu:

 • Podniesienie wydajności maszyny/linii produkcyjnej poprzez znaczące skrócenie procesu blokowania i odblokowania (przykładowy czas blokowania linii produkcyjnej z około 20 punktami izolacji energii skraca się z godziny do maksymalnie 10 minut w zależności od specyfiki linii)
 • Podniesienie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie automatycznego systemu blokowania, co wyklucza możliwe błędy osób wykonujących te czynności
 • Uproszczenie procedur związanych z blokowaniem maszyn. Zastosowanie jednej instrukcji do jednopunktowej blokady, która zablokuje całą linię produkcyjną, jak również automatyzacja nadzoru nad działaniem procedur Lockout/Tagout
 • Oszczędności finansowe poprzez ograniczenie ilości akcesoriów do blokowania
 • Możliwość zarządzania uprawnieniami do czynności blokowania oraz definiowania różnych zakresów blokowania linii produkcyjnej w zależności od potrzeb użytkownika i posiadanych kompetencji.
 • Możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb danej linii produkcyjnej bądź też maszyny
 • Zastosowanie małych zdalnych stacji blokujących 24 VDC

Korzyści z zastosowania programu Pilz

 • Prostota i skuteczność - bezpieczeństwo procedur LOTO dedykowanych specyficznym wymaganiom maszyn znajdujących się w zakładzie
 • Wprowadzenie alternatywnych zabezpieczeń lub częściowego wyłączenia zasilania urządzenia
 • Zwiększenie wydajności produkcji
 • Optymalizacja czasów przestoju, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa
 • Spełnienie wymagań prawnych i korporacyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
 • Sprawdzona niezawodność, elastyczność i konkurencyjność naszego rozwiązania

Usługi LOTO w firmie Pilz

Kontakt

Jesteś zainteresowany bezpłatną konsultacją w zakresie usług LOTO?

Skontaktuj sie z naszymi konsultantami

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub w innym miejscu i/lub zarezerwować inny rodzaj szkolenia? Prosimy o kontakt z nami. Z przyjemnością poinformujemy Państwa osobiście.

Indywidualne zapytanie

Brak zaplanowanych terminów szkoleń. Kliknij przycisk, aby złożyć „indywidualny wniosek”.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl