Polska | polski

Sterownik PSS4000R wersja kolejowa – diagnostyka, serwis i programowanie w SIL4 wg CENELEC

Szkolenie jest wprowadzeniem do systemu sterowania PSS4000R i środowiska programowania PAS4000. W jego trakcie omówiona zostanie zarówno struktura sprzętowa, jak i diagnostyka kompletnego systemu sterowania. Programowanie zostanie pokazane na podstawie bloków funkcyjnych koniecznych do osiągnięcia certyfikowanego systemu w SIL4 wg norm CENELEC.

Zagadnienia

- Wymagania zawarte w przepisach prawnych i normach dotyczących projektowania kolejowych systemów sterowania PLC
- Struktura sprzętowa systemu
- Instalacja i podłączenie
- Omówienie wymagań systemu względem certyfikacji CENELEC (SRAC)
- Bezpieczna komunikacja SafetyNET p.
- Oprogramowanie PAS4000
- Prace serwisowe z projektem
- Struktura programu i języki programowania
- Programowanie w praktyce w języku FBD dla SIL4,
- Komunikacja zewnętrzna (protokoły kolejowe SafeETHERNET, RASTA)
- Licencjonowanie projektu
- Diagnostyka systemu oraz wizualizacja diagnostyczna PASvisu

Grupa docelowa

- Projektanci i programiści systemów sterowania kolejowego
- Inżynierowie automatycy i elektrycy
- Inżynierowie utrzymania systemów kolejowych

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał podstawową wiedzę, niezbędną do:
- Zaprojektowania układu sterowania w kolejnictwie w oparciu o system PSS4000,
- Samodzielnej konfiguracji sprzętowej sterownika i wysp rozproszonych,
- Programowania nowego systemu oraz modyfikacji istniejącego układu,
- Tworzenia komunikacji z innymi systemami automatyki wykorzystując dostępne protokoły,
- Pełnej diagnostyki systemu na etapie programowania, uruchomienia i serwisowania aplikacji.

Siedziba Pilz Polska

Numery zamówienia 187640-0
Czas trwania 8 godzin
9.00-17.00
Maksymalna liczba uczestników 8 osób
Cena netto 899 pln
Dalsze informacje Szkolenie może odbyć się również w siedzibie zamawiającego w cenie 6000 pln netto dla grupy max. 8 osób
W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Dates and registration
Na żądanie
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl