Polska | polski

Obowiązki użytkowników w sprawie kontroli wstępnej i okresowej maszyn zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki

Każdy pracodawca ma obowiązek zagwarantować, że maszyny udostępniane pracownikom są bezpieczne oraz spełaniają odpowiednie wymagania. Ustawodawca przewidzial również obowiązek kontroli okresowej i specjalnej maszyn. Szkolenie przybliży zagadnienia kontroli maszyn w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Zagadnienia

  • Zakres odpowiedzialności prawnej użytkownika maszyn
  • Kodeks Pracy
  • Kodeks Cywilny
  • Rozporządzenia dotyczące maszyn
  • Ogólne wymagania BHP
  • Rodzaje wymaganych kontroli
  • Jak ustalić zakres kontroli?
  • Jak ustalić harmonogram kontroli okresowej?

Grupa docelowa

Personel odpowiedzialny za inwestycje zakładowe związane z zakupem lub relokacją maszyn. Pracownicy Służby BHP, Inżynierowie Projektu, Inżynierowie i Kierownicy Utrzymania Ruchu. Personel odpowiedzialny za odbiór, oddanie do użytku maszyn nowych lub importowanych.

 

Siedziba Pilz Polska

Numery zamówienia 179957-0
Czas trwania 8 godzin
9.00-17.00
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 699 PLN
Dalsze informacje Szkolenie może odbyć się również w siedzibie zamawiającego.
W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Training Form
Terminy szkoleń
Na żądanie
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl