Polska | polski

28.05.2019

Jaki jest aktualny status nowej normy DIN EN ISO 20607?

Aktualnie opracowywana jest nowa międzynarodowa norma ISO 20607. Określa ona podstawowe wymagania dotyczące opracowywania instrukcji obsługi maszyn. Dotyczy również podzespołów bezpieczeństwa, ponieważ będzie zharmonizowana z dyrektywą maszynową. Obecna wersja nowej normy może być już teraz wykorzystywana jako stabilna podstawa prac rozwojowych w elektromechanice. Jej tekst zostanie opublikowany najprawdopodobniej w 2019 roku!

Jaki jest jej związek z dyrektywą maszynową?

Związek z dyrektywą maszynową 2006/42/WEjest opisany w załączniku ZA do projektu normy. Norma EN ISO 20607 zawiera wytyczne obowiązujące przy opracowywaniu instrukcji obsługi maszyn.

Uwzględnia aspekty związane z bezpieczeństwem oraz strukturą i prezentacją informacji w instrukcji obsługi maszyn z uwzględnieniem wszystkich faz cyklu życia maszyny. Opisuje zasady, które są związane z ryzykiem resztkowym.

Po opublikowaniu normy DIN EN ISO 20607 w Dzienniku Urzędowym UE istnieje domniemanie zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42 / WE, a norma zostanie włączona do wykazu norm zharmonizowanych. Nie wiadomo jeszcze, czy wprowadzony zostanie okres przejściowy. Jeśli tak, może potrwać on maksymalnie trzy lata. Istnieje jednak możliwość znacznego jego skrócenia.

Jakie jest znaczenie normy DIN EN ISO 20607 w dziedzinie elektromechaniki?

Producenci maszyn i podzespołów bezpieczeństwa będą musieli uwzględniać potencjalne skutki nowej regulacji w aktualnie wykorzystywanych oraz opracowywanych w przyszłości instrukcjach obsługi maszyn już na wczesnym etapie. Nieprzestrzeganie zapisów normy może skutkować brakiem zgodności CE maszyn i podzespołów bezpieczeństwa!

Zaraz po opublikowaniu normy będzie ona dostępna w sklepie internetowym ISO.

 

Aktualny status normy DIN EN ISO 20607
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl