Polska | polski

Producent i pracodawca/operator

Światowy poziom bezpieczeństwa dla instalacji i maszyn

Producent i pracodawca/operator

Producenci i operatorzy maszyn podlegają różnym przepisom prawnym, na przykład dotyczących wydajności maszyny lub instalacji. Są one wyszczególnione m.in. w dyrektywie maszynowej.

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl