RoHS

Co oznacza RoHS?

Unijna dyrektywa ROHS 2011/65/WE (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances - w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji) obowiązuje od 3 stycznia 2013. Jej celem jest ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych; zabrania ona wprowadzania na rynek niektórych produktów, jeśli zawartość

  • ołowiu
  • rtęci
  • kadmu
  • chromu sześciowartościowego
  • polibromowanego bifenylu (PBB)
  • polibromowanego eteru difenylowego (PBDE)

przekracza określone wartości graniczne.

Jakich produktów dotyczy RoHS?

Odnosi się ona do wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wykorzystywanych na użytek prywatny i komercyjny, takich jak: żelazka, komputery, pralki czy elektronarzędzia.
Podzespoły zainstalowane na stałe, na przykład przemysłowe urządzenia sterujące i napędowe, nie podlegają dyrektywie RoHS, jeśli stanowią one integralną część maszyny, tworząc pojedynczą jednostkę funkcjonalną. Nie można ich utożsamiać z urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwach domowych, zarówno pod względem składu, jak i ilości. Nie są one również utylizowane z wykorzystaniem procedur obowiązujących przy usuwaniu odpadów miejskich.
W związku z tym produkty firmy Pilz w większości nie są objęte tą dyrektywą w jej aktualnym brzmieniu.

Produkty firmy Pilz spełniają wymagania dyrektywy RoHS

Jako wiodący producent produktów bezpiecznej automatyzacji, firma Pilz GmbH & Co. KG podejmuje wyzwanie utrzymywania na możliwie najniższym poziomie wpływu swoich produktów na środowisko naturalne na przestrzeni całego cyklu ich eksploatacji, od wytworzenia po utylizację. Dlatego też zdecydowała o dostosowaniu wszystkich swoich produktów do wymagań powyższych przepisów.

Aby móc stale gwarantować jakość i niezawodność swoich produktów, wszystkie podzespoły zostały wstępnie skontrolowane pod kątem zgodności z dyrektywą RoHS i, w stosownych przypadkach, zatwierdzone. W maju 2006 zmieniono również parametry procesu lutowania bezołowiowego. Pozwoliło to stworzyć solidne podstawy dla przekształcenia urządzeń produkcyjnych na zgodne z dyrektywą RoHS. Odtąd produkty Pilz wytwarzane są z wykorzystaniem procesów niewymagających stosowania ołowiu, z użyciem komponentów zgodnych z dyrektywą RoHS.

Już teraz przestrzegamy wymagań dyrektywy RoHS 2 zgodnie z Załącznikiem III do najnowszej wersji dyrektywy.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?