Dyrektywa EMC

Dyrektywa EMC

Gdy wzrasta łączność sieciowa w ramach instalacji oraz użytkowanie urządzeń elektrycznych w otoczeniu maszyny, wówczas coraz większego znaczenia nabiera dyrektywa EMC, która ma na celu określenie emisji elektromagnetycznej urządzeń. Urządzenia elektryczne mogą przerwać działanie innych urządzeń lub instalacji, jednak nie tylko. W przypadku niekontrolowania emisji elektromagnetycznej urządzenia takie mogą stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i maszyn.

Dyrektywa EMC reguluje kompatybilność elektromagnetyczną wszystkich urządzeń włączonych do pracy lub wprowadzonych na rynek.

Dyrektywę EMC można znaleźć na stronie głównej Komisji Europejskiej.

Oficjalny nazwa dyrektywy EMC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

DYREKTYWA 2014/30/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (przekształcenie).

Związane normy

PN-EN 50370-1/-2
seria PN-EN 61000
PN-EN 61326

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?