Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Jakie wymagania bezpieczeństwa obowiązują w przypadku, gdy maszyna poddawana jest zdalnej konserwacji.

Pytanie: Jakie obowiązują wymagania dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do zdalnej konserwacji/zdalnego sterowania maszyn? W jakich warunkach klient może uzyskać dostęp do maszyny? Czy istnieją standardowe specyfikacje/przykłady prawidłowej realizacji?

Odpowiedź: Ocena ryzyka związanego z maszyną musi uwzględniać wszystkie fazy eksploatacji maszyny. Zdalna konserwacja jest również etapem eksploatacji/trybu pracy, który należy uwzględnić w ocenie ryzyka. Obowiązują następujące, ogólne zasady: W wyniku zdalnej konserwacji nie może powstać żadne zagrożenie.

Nie istnieją żadne konkretne normy dotyczące zdalnej konserwacji. Tym niemniej należy umożliwić odniesienie do innych specyfikacji:
Temat ten poruszają niektóre normy typu C, na przykład norma PN-EN ISO 10218-2 dotycząca systemów robotów.
Zdalny dostęp opisany jest w klauzulach 5.6.5 a)-k).

Inne istotne punkty:
- Co może się stać, gdy w trakcie zdalnego serwisu nastąpi utrata połączenia?
- Rozpatrzenie zagadnienia ochrony (niedozwolone czynności obsługi).

Jest to złożony problem. Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi możliwe jest pod warunkiem wszechstronnego wglądu w aplikację. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług doradczych, skontaktuj się z nami pod adresem: sales@pilz.de.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?