Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Jak można wczytać do sterownika PNOZmulti przycisk startu i przycisk „Przejście do pozycji startowej”?

Pytanie:

Do wdrożenia zadań bezpieczeństwa wykorzystywany jest sterownik PNOZmulti. Do rozpoczęcia cyklu automatycznego wykorzystujemy przycisk Start. Przycisku „Przejście do pozycji startowej” używamy do przygotowania maszyny do uruchomienia. Oba przyciski służą do resetowania urządzeń bezpieczeństwa w maszynie (kurtyny świetlnej,...), a następnie inicjują ruchy po uaktywnieniu wszystkich urządzeń bezpieczeństwa. Pytanie: Jak można wczytać do sterownika PNOZmulti te przyciski?:
1) Poprzez bezpieczne wejścia w sterowniku PNOZmulti?
2) Poprzez niezwiązane z bezpieczeństwem wejścia w sterowniku PNOZmulti?
3) Poprzez wejścia w standardowym sterowniku, po których następuje przejście do sterownika PNOZmulti poprzez moduł magistrali Fieldbus?

 

Odpowiedź:

Przyciski te można wczytać poprzez bezpieczne wejścia w sterowniku PNOZmulti. Jednak w większości przypadków nie jest to niezbędnie konieczne.
Podczas przeprowadzania oceny ryzyka, dla instalacji określa się, czy przyciski te wymagają oceny związanej z bezpieczeństwem.
Ponieważ niebezpieczne ruchy maszyny wykonywane są wyłącznie wówczas, gdy wszystkie urządzenia bezpieczeństwa są aktywne i pracują bezbłędnie, w większości przypadków przycisk startu lub resetowania można wczytywać poprzez wejścia niezwiązane z bezpieczeństwem na sterowniku PNOZmulti lub na standardowych wejściach sterownika.

Uwaga:
Podczas resetowania zabezpieczeń lub uruchomienia instalacji musi zostać podjęte rozsądne działanie.
Ponieważ przycisk startu lub przycisk „Przejście do pozycji startowej” resetuje zabezpieczenia i uruchamia instalację, musi on zostać wciśnięty dwukrotnie lub konieczne jest zainstalowanie dodatkowego przycisku resetującego zabezpieczenia.
Strefa niebezpieczna musi być widoczna z miejsca, w którym umieszczony jest przycisk resetowania, aby można było upewnić się, że w strefie tej nie przebywa żadna osoba.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?