Znajomość norm

Projektowanie robotów Jakie normy należy uwzględnić?

Roboty na ogół podlegają zapisom dyrektywy maszynowej. Poniższe normy obowiązują również w dziedzinie robotyki, na przykład:

- PN-EN ISO 10218-1 (Roboty i urządzenia robotyki - wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych, Część 1: Roboty): W pierwszej części tej normy wyszczególnione są wymagania i wytyczne na potrzeby projektu cechującego się integralnym bezpieczeństwem, środków zabezpieczających oraz informacje dotyczące obsługi robotów przemysłowych. Opisuje ona podstawowe zagrożenia związane z robotami, wprowadza wymagania mające na celu wyeliminowanie lub odpowiednie zmniejszenie ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

- PN-EN ISO 8373 (Roboty i urządzenia robotyki - słownik): Norma ta definiuje i opisuje pojęcia wykorzystywane w odniesieniu do robotów i urządzeń robotyki działających w środowisku przemysłowym i nieprzemysłowym.

Norma PN-EN ISO 9787 (Roboty urządzenia robotyki - nazewnictwo układów współrzędnych i ruchów): Opisuje podstawy robotyki, a także zasady podstawowych ruchów robotów. Obowiązuje w odniesieniu do wszystkich robotów zgodnie z definicją w wymienionej powyżej normie PN-EN ISO 8373.

- Również obecnie (10/13) w fazie konsultacji znajduje się norma dla robotów nieprzemysłowych. PN-EN ISO 13482 (Roboty i urządzenia robotyki – wymagania bezpieczeństwa dotyczące robotów do opieki osobistej) skupia się na zagadnieniach takich jak:

  • Opis zagrożeń związanych z aplikacją robotów w otoczeniu prywatnym
  • Specyfikacje bezpiecznego projektowania, w tym zalecane środki ochrony
  • Wymagania odnośnie do informacji dotyczącej obsługi pod kątem bezpiecznego użytkowania robotów


Wymienione normy w wyraźny sposób zajmują się dziedziną robotyki. Jednakże, niezależnie od powyższego stwierdzenia konieczne jest również rozważenie odpowiednich norm wyszczególnionych w dyrektywie maszynowej.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?