Znajomość norm

Jaka norma ma zastosowanie w celu niedopuszczenia do wtargnięcia do stref niebezpiecznych poprzez wspinanie się?

Klauzula 7 „Dodatkowe rozważania dotyczące projektowania i konstrukcji”, punkt 7.1 „Wspinanie się”, norma PN-EN 953 mówi o tym, że wspinanie się na osłony powinno zostać w miarę możliwości uniemożliwione poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji.

Wspinanie można utrudnić na przykład poprzez wyeliminowanie poziomych konstrukcji oraz poziomych elementów tkaniny siatkowej na zewnętrznej powierzchni osłony. 

Norma nie podaje rozmiarów ani specyfikacji. Pozostawia swobodę projektantowi.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?