Bezpieczeństwo operacyjne

Jeśli zostały wprowadzone modyfikacje niewnoszące istotnych zmian, kto jest za nie odpowiedzialny?

Operator musi zapewnić swoim pracownikom wyłącznie bezpieczny sprzęt roboczy. Aby spełnić to wymaganie, operator powinien utworzyć następujące dokumenty:

  • dokument zawierający przegląd istotnych zmian (uzasadnienie w przypadku braku istotnych zmian),
  • pełną, zaktualizowaną dokumentację maszyny,
  • sprawozdanie zatwierdzające dla modyfikowanej maszyny (aprobata elektryczna, aprobata dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego).
  • Istniejącą ocenę zagrożeń dla modyfikowanej maszyny należy skontrolować pod kątem jej ważności.

Niemniej jednak operator może w umowie zlecić stworzenie tych dokumentów. Oznacza to, że zlecając pracę, musi zapewnić stworzenie tej dokumentacji, która musi być elementem zamówienia.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?