Polska | polski

Niewłaściwy tekst błędu dla PNOZ mB0 (Błąd:93-2B)

W wersji 9.0.0 programu PNOZmulti Configurator występuje błąd w tekście błędu dla PNOZ mB0: Dla błędu o numerze 93: 2B tekst błędu zawiera informację „częściowo aktywowane”. Kod błędu wskazuje na błąd impulsu testowego. Problem ten zostanie rozwiązany w następnej wersji.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl