Polska | polski

Co należy zrobić, jeśli program PNOZmulti Configurator wyświetla komunikat błędu?

Jeśli Twój program PNOZmulti Configurator wyświetla komunikat błędu, wyślij zrzut ekranowy wraz plikiem wykazu błędów do naszego działu wsparcia technicznego (techsupport@pilz.de).

W systemie Windows 7 plik ten można znaleźć tutaj:

C:\ProgramData\Pilz\PNOZmulti v9.6.0\AppData\PnozMulti.log

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl