Polska | polski

Sterowniki kompaktowe

Programowalne sterowniki kompaktowe

W jaki sposób można łączyć sygnały standardowe z sygnałami bezpieczeństwa?

Sygnały standardowe i sygnały bezpieczeństwa można łączyć tylko poprzez element „I” (operator logiczny I). Zaznacz pole obok „Konfiguruj wejście dla funkcji standardowych”. W elemencie tym przetwarzane są odpowiednio jeden sygnał standardowy i jeden sygnał bezpieczeństwa. W ten sam sposób można przetwarzać bezpieczny sygnał wyjściowy.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl