Polska | polski

Sterowniki kompaktowe

Programowalne sterowniki kompaktowe

Gdzie zapisywany jest gotowy projekt realizowany w programie PNOZmulti Configurator?

Projekt zapisywany jest zawsze na karcie pamięci/w jednostce bazowej PNOZ m B1, na pamięci USB oraz w pamięci wewnętrznej.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl