Polska | polski

Sterowniki kompaktowe

Programowalne sterowniki kompaktowe

W narzędziu programowym PNOZmulti Configurator można włączać na wejściach czas filtrowania – do czego on służy?

Jeśli czas filtrowania nie jest włączony, wówczas podczas pojedynczej czynności przełączania na wejściu, w przypadku drgań styków, mogą wystąpić wielokrotne zmiany stanu. Ta wielokrotna zmiana stanu może prowadzić do działania częściowego, przy którym system PNOZmulti wykrywa na przykład błąd wejścia.

Jeśli funkcja czasu filtrowania jest włączona, zmianie siły sygnału z małej na dużą towarzyszy rozpoczęcie odliczania czasu filtrowania. Sygnał wejściowy o dużej sile nie zostaje wówczas przetworzony w projekcie PNOZmulti, dopóki czas ten nie upłynie. W rezultacie, w tym czasie może występować drganie styków i nie wiąże się ono ze zmianą stanu. Stan wejścia zostaje skontrolowany ponownie po upływie czasu filtrowania. Jeżeli do wejścia nadal doprowadzany jest wówczas sygnał o dużej sile, zostaje on przetworzony w projekcie PNOZmulti. Czas filtrowania można ustawić maksymalnie na 3 sekundy.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl