Polska | polski

Sterowniki

Sterowniki PLC i systemy We/Wy

Jak można zresetować sterownik do domyślnych ustawień fabrycznych?

Resetowanie do wartości początkowych: wykonaj następujące czynności w czasie krótszym niż 10 sekund.

 • Odłącz zasilanie od PSS.
 • Wyjmij kartę SD.
 • Podłącz zasilanie do PSS.
 • Przytrzymaj wciśnięty przycisk resetowania przez ponad 5 sekund, aż zacznie mrugać diagnostyczna dioda LED.
 • Zwolnij przycisk resetowania.
 • Naciśnij przycisk resetowania.
 • Zwolnij przycisk resetowania.

Sterownik będzie dysponować następującymi ustawieniami domyślnymi:

 • Nazwa urządzenia PSS__
 • Adres IP: 169.254.1.0 do 169.254.254.255 (mechanizm automatycznego nadawania adresu IP)
 • Maska podsieci: 255.255.0.0
  Kartę SD można sformatować w komputerze PC.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl