Sterowniki

Sterowniki PLC i systemy We/Wy

W jaki sposób można wymienić system sterowania PSSuniversal?

Podczas wymiany systemu sterowania PSSuniversal może okazać się zbędne przydzielanie nazwy nowemu urządzeniu za pośrednictwem oprogramowania projektowego PAS4000. Dane dotyczące nazwy przydzielanej urządzeniu i projekt urządzenia należącego do istniejącego systemu PSSu można przenieść do nowego urządzenia, używając karty SD, zawierającej dane dotyczące przydzielania nazwy oraz projekt dla nowego urządzenia.

Wymaganie wstępne:
Nowy system PSSu musi znajdować się w stanie identycznym jak w chwili dostawy lub, przed jego wymianą, należy koniecznie dokonać zresetowania systemu PSSu do stanu początkowego.
Procedura:

 

 1. Przełącz istniejący system PSSu do stanu STOP i usuń złącza napięcia zasilania.
 2. Odłącz istniejący system PSSu.
 3. Wysuń kartę SD z modułu głównego istniejącego systemu PSSu i wsuń go do nowego urządzenia.
 4. Podłącz nowe urządzenie.
 5. Podłącz złącza zasilania do nowego urządzenia.
 6. Aby przenieść dane o nazwie urządzenia oraz projekt urządzenia, wykonaj następującą procedurę:
  • Przez czas nie dłuższy niż 5 sekund przytrzymuj naciśnięty przycisk resetowania na module głównym nowego urządzenia.
  • Wykonaj wymagane czynności w odpowiedniej kolejności.
  • Zwolnij przycisk resetowania – naciśnij przycisk resetowania – zwolnij przycisk resetowania
  • Wymagane czynności muszą zostać wykonane w ciągu 10 sekund, w przeciwnym razie transfer zostanie przerwany.
  • Po przesłaniu danych dotyczących nadania nazwy i przesłaniu projektu urządzenia zostanie ponownie uruchomiony nowy system PSSu.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?