Polska | polski

Obsługa i monitorowanie

Terminale operatorskie PMI

Jak można zmienić logo firmy Pilz w momencie uruchomienia PMI 5?

Logo Pilz jest wbudowane w program ładujący i nie można go zmienić.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl