Wiedza dotycząca bezpieczeństwa maszyn

Zmieniające się technologie, a także coraz bardziej efektywne koncepcje produkcji i automatyzacji wymagają zastosowania inteligentnych rozwiązań bezpieczeństwa. Produkty o rosnącym stopniu złożoności oraz zmiany w świecie norm i regulacji prawnych sprawiają, że transfer wiedzy musi odbywać się w sposób ciągły i stały. W dziedzinie wiedzy specjalistycznej użytkownik otrzymuje wartościowe informacje dotyczące automatyzacji, norm, przepisów oraz bezpieczeństwa maszyn.

Normy, dyrektywy, ustawy

Normy, dyrektywy, ustawy dotyczące bezpieczeństwa maszyn

Od podstawowych norm po normy specyficzne dla produktów i przepisy międzynarodowe. Dostarczymy Ci wszechstronnych informacji na temat aktualnej sytuacji prawnej i norm związanych z bezpieczeństwem.

Normy, dyrektywy, ustawy

Kompendium bezpieczeństwa – odniesienie do norm dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego

Kompendium bezpieczeństwa umożliwia zorientowanie się co do sposobu postępowania z normami i dyrektywami. Skierowane jest ono do wszystkich specjalistów zajmujących się mechaniką i instalacjami, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn i  związane z nim aspekty. Dostępne jest już 5. wydanie Kompendium bezpieczeństwa.

Uzyskaj informacje na temat:

 • odpowiedzialności za produkt, w tym ustawy dotyczącej odpowiedzialności związanej z produktem,
 • norm, dyrektyw i aktów prawnych
  - dotyczących między innymi znaku CE,
  - specyfikacji normatywnych dotyczących stosowania robotów przemysłowych,
  - bezpiecznej współpracy na linii człowiek-robot (HRC)
  - i bezpiecznego programowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
 • Urządzenia ochronne zgodnie z dyrektywą maszynową i odpowiednimi normami
 • Bezpieczna technologia sterowania i bezpieczeństwo w ramach Industry 4.0, bezpieczna komunikacja, bezpieczne sterowanie ruchem
 • Projekt mechaniczny, pneumatyczny i hydrauliczny

 

 

Dane kontaktowe

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl