Polska | polski

Międzynarodowa ocena zgodności

Bezpieczeństwo maszyn i międzynarodowa ocena zgodności

Międzynarodowa ocena zgodności

Eksporterzy i użytkownicy maszyn natrafiają na kompleksowe kwestie zgodności i prawne, gdy przemieszczają maszyny z jednego kraju do drugiego. Maszyna spełniająca dyrektywy i normy jednego kraju być może nie będzie spełniać przepisów innego. Możliwość eksploatacji maszyn w innym miejscu bez znacznych nakładów czasowych i materialnych jest decydująca dla sukcesu przedsiębiorstwa.

Pilz – Państwa partner w dziedzinie międzynarodowej oceny bezpieczeństwa i bezpieczeństwa maszyn

Razem z Państwa inżynierami firma Pilz przeprowadzi wymagane procedury oceny i opracuje wymagane strategie uzyskania zgodności z ISO, IEC, ANSI lub innymi krajowymi i międzynarodowymi normami.

Pilz doradzi przy tworzeniu wymaganych prawnie dokumentów i dostarczy je w razie konieczności do stosownych urzędów wydających pozwolenia. Dzięki naszej światowej sieci eksperci ds. bezpieczeństwa z firmy Pilz dostarczą Państwu interpretację dyrektyw i przepisów dla kraju zastosowania maszyny.

Nasze usługi dla Ciebie

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl