Polska | polski

Roboty zapewniające bezpieczną współpracę człowieka z robotem (koboty)

W aplikacjach HRC roboty i ludzie współpracują ze sobą w tym samym obszarze roboczym bez zastosowania urządzeń zabezpieczających. Dlatego też rosną wymagania bezpieczeństwa dotyczące takich aplikacji. Bezpieczna współpraca (kooperacja) człowieka i robota wymaga nieustannego wprowadzania nowych technologii i rozwiązań.

Aby spełnić wymagany poziom bezpieczeństwa, należy uwzględnić cały łańcuch funkcji bezpieczeństwa. Wszystkie elementy bezpieczeństwa muszą wchodzić ze sobą w interakcję w sposób skoordynowany, aby zagwarantować bezpieczeństwo zarówno człowieka, jak i maszyny.

System cybernetyczno-fizyczny (CPS)

Systemy cybernetyczno-fizyczne powstają w wyniku łączenia w sieć zagnieżdżonych systemów z wykorzystaniem przewodowych lub bezprzewodowych sieci komunikacyjnych. Podstawowymi komponentami są mobilne i ruchome obiekty, urządzenia i maszyny (w tym roboty), systemy zagnieżdżone i obiekty połączone w sieć (internet rzeczy). Transfer i wymiana danych oraz inspekcja i/lub kontrola są realizowane za pośrednictwem sieci internet w czasie rzeczywistym.

Dalsze informacje:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl