Polska | polski

Moduły wejściowe/wyjściowe

Moduły wejściowe/wyjściowe składają się z modułu elektroniki oraz z modułu bazowego.