Polska | polski

Wyjście taktowania

Za pośrednictwem wyjść taktowania przy odpowiednim okablowaniu na wyjścia podawane jest odpowiednie taktowanie. Umożliwia to rozpoznanie zwarcia poprzecznego.