Polska | polski

Czas reakcji

Czas pomiędzy przyłożeniem napięcia zasilania a momentem gotowości modułu do działania.