Polska | polski

Hamulec bezpieczeństwa

Hamulec bezpieczeństwa zwalnia ruch ładunków lub pewnie przytrzymuje je w bezruchu. W hamulcach bezpieczeństwa siła hamowania jest wytwarzana przez napięte wstępnie sprężyny. Hamulce bezpieczeństwa są wyposażone w elektromagnetyczne, hydrauliczne lub pneumatyczne układy odpowietrzania, które pozostają zaciśnięte w stanie spoczynku. W rezultacie hamulce te spełniają wszelkie wymagania związane z bezpieczeństwem pracy, również te dotyczące sytuacji zatrzymania awaryjnego i awarii zasilania. Zadaniem hamulców bezpieczeństwa jest zapewnianie niezawodnej ochrony przed odniesieniem obrażeń przez personel lub uszkodzeniem mienia.

Hamulec bezpieczeństwa jest większy niż hamulec negatywny – wynika to z priorytetowego potraktowania ochrony osobistej. Zgodnie z wymogami norm C niektórym dostępnym na rynku hamulcom bezpieczeństwa odpowiadają raporty z badania typu.

Hamowanie następuje w warunkach dużego momentu obrotowego, w związku z czym – ze względu na możliwe duże momenty sił tarcia – hamulce bezpieczeństwa wykorzystuje się do wielokrotnego wyhamowywania ładunków. Podobnie jak hamulce negatywne, hamulce bezpieczeństwa ulegają zużyciu. Dlatego – pomimo działania hamulca bezpieczeństwa – silnik musi okresowo realizować procesy hamowania polegające na jednostajnej zmianie mocy ze sterowanym opóźnieniem. Dwuobwodowe zabezpieczenie pozwala połączyć hamulec silnikowy i hamulec bezpieczeństwa w jeden układ.


Dalsze informacje:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl