Polska | polski

Normy międzynarodowe i krajowe (IEC, ISO, DIN, …)

Czym są normy?

Normy są ustaloną, ogólne przyjętą zasadą postępowania, dyrektywą wyznaczającą obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji.

 

Normy międzynarodowe – opublikowane przez IEC i ISO

Normy w Europie – rozwój norm EN IEC lub EN ISO

Na poziomie europejskim również harmonizacja prawodawstwa zainicjowała harmonizację norm. Tradycyjnie niemal każdy kraj ma swoje własne instytuty normalizacyjne. W UE większość norm tworzy się bezpośrednio jako normy EN, a następnie ich odzwierciedleniem są normy na poziomie krajowym. Tak więc norma EN wprowadzana jest jako norma krajowa lub norma krajowa jako norma EN.

Na przykład w Niemczech Niemiecki Instytut Normalizacyjny (DIN) jest odpowiedzialny za publikowanie norm krajowych. Normy DIN są opracowywane i publikowane wspólnie z CEN lub CENELEC jako normy DIN EN ISO lub DIN EN.

W innych krajach europejskich procedura jest niemal identyczna, z tą różnicą, że normę publikują inne instytucje. Im bardziej lokalna instytucja, tym na dalszym miejscu pojawia się jej nazwa.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Przeczytaj rozdział 3.4! Kompendium bezpieczeństwa oferuje wiedzę na temat bezpieczeństwa maszyn.

Kompendium bezpieczeństwa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl