Polska | polski

Normy międzynarodowe i krajowe (IEC, ISO, DIN, …)

Czym są normy?

Normy są ustaloną, ogólne przyjętą zasadą postępowania, dyrektywą wyznaczającą obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji.

 

Normy międzynarodowe – opublikowane przez IEC i ISO

Najważniejszymi jednostkami publikującymi normy na poziomie międzynarodowym są Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) z siedzibą w Genewie. IEC zajmuje się głównie aspektami związanymi z elektrycznością i elektroniką, natomiast ISO aspektami mechanicznymi. Ponad 100 krajów należy obecnie do tych organizacji, co nadaje istotną wagę normom opracowanym przez IEC i ISO.

Normy w Europie – rozwój norm EN IEC lub EN ISO

Normy EN obowiązują na poziomie europejskim. Są one zazwyczaj opracowywane z inicjatywy UE przez europejskie organizacje normalizacyjne CEN i CENELEC. (CEN i CENELEC tworzą podstawę dla wszystkich krajowych organizacji normalizacyjnych w Europie.) Ponadto CEN i CENELEC dzielą się normami (CENELEC: Projektowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych. CEN: Mechanika). Obecnie wiele norm opracowywanych jest w pakiecie (na przykład norma IEC lub ISO) we współpracy z UE za pośrednictwem CEN i CENELEC. Rezultatem są normy EN IEC lub EN ISO. Normy w Europie dzielą się na normy typu A, B i C.

Normy krajowe

Na poziomie europejskim również harmonizacja prawodawstwa zainicjowała harmonizację norm. Tradycyjnie niemal każdy kraj ma swoje własne instytuty normalizacyjne. W UE większość norm tworzy się bezpośrednio jako normy EN, a następnie ich odzwierciedleniem są normy na poziomie krajowym. Tak więc norma EN wprowadzana jest jako norma krajowa lub norma krajowa jako norma EN.

Na przykład w Niemczech Niemiecki Instytut Normalizacyjny (DIN) jest odpowiedzialny za publikowanie norm krajowych. Normy DIN są opracowywane i publikowane wspólnie z CEN lub CENELEC jako normy DIN EN ISO lub DIN EN.

W innych krajach europejskich procedura jest niemal identyczna, z tą różnicą, że normę publikują inne instytucje. Im bardziej lokalna instytucja, tym na dalszym miejscu pojawia się jej nazwa.

Wiele krajów (np. Chiny lub Szwajcaria) również postępują zgodnie z europejską procedurą posiadania centralnego instytutu normalizacji. Jednak w USA normy publikowane są między innymi przez ANSI, RSA i UL. Tam również ma miejsce współpraca z normami ANSI ISO lub UL IEC. Jednak nie istnieje prosta reguła dotycząca konstrukcji nazwy.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl