Polska | polski

Zakup norm

Normy podlegają przekształceniom. Treść norm wciąż się zmienia. Nie jest możliwe zarejestrowanie, wyszczególnienie lub nawet przywołanie wszystkich norm. Nasze strony nie zwalniają z obowiązku zakupu własnych norm i zapoznania się z nimi oraz ich stosowania.

W tym celu zalecamy skorzystanie ze stron internetowych wydawnictwa Beuth.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl