Polska | polski

Osłony stałe

Osłony stałe

Osłona stała jest częścią maszynygwarantującą ochronę za pomocą fizycznej bariery. Osłona może składać się z ogrodzenia zabezpieczającego, bariery, pokryw lub podobnych elementów. Może ona być przyspawana, przyklejona lub zamocowana z użyciem systemów mocujących (śrub, nitów itd.) Osłony stałe utrudniają fizyczny dostęp do maszyny.

Regulacje dla osłon stałych

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy maszynowej osłony stałe muszą być zamocowane przez systemy, które można otwierać lub demontować wyłącznie z użyciem narzędzi. Po zdjęciu osłon ich systemy mocujące muszą pozostać zamocowane do osłon lub do maszyny. Tam, gdzie jest to możliwe, osłony muszą pozostawać na miejscu wraz z ich mocowaniami.

 

Alternatywy dla wyposażenia ochronnego

Jeśli nie jest możliwe ani praktyczne stosowanie osłon, wówczas wykorzystuje się rozwiązania z dziedziny technologii sterowania. W przypadku czyjegokolwiek zbliżenia się do obszaru zagrożenia, urządzenia te wyłączają maszynę lub, za pomocą innych metod, sprowadzają ją do bezpiecznego stanu. Wszystko to charakteryzuje technologię bezpieczeństwa: W takim przypadku zagrożenia resztkowe są wskazane w instrukcji obsługi lub umieszczone na samej maszynie.

 

Normy dla osłon stałych

Norma Tytuł
EN ISO 14120

Bezpieczeństwo maszyn
Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl