Polska | polski

Znak CE

Jeśli maszyna była wykorzystywana w produkcji przez długi czas, czy zachodzi potrzeba jej modyfikacji w celu zapewnienia zgodności z nową dyrektywą maszynową?

W zasadzie, początkowo nie ma obowiązku modernizacji wstecznej maszyn, które zostały poddane ocenie zgodności ze „starą” dyrektywą maszynową pod warunkiem, że maszyny nie zostały poddane istotnym zmianom
w kontekście Ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).

Jeśli jednak, rzeczywiście, ma miejsce przypadek, że maszynie towarzyszy tylko deklaracja producenta, wówczas zawsze obowiązkowe jest przeprowadzenie w odniesieniu do tej maszyny procedury oceny zgodności. Deklaracja producenta określa, że w rozumieniu dyrektywy maszynowej taką maszynę uznaje się za nieukończoną, którą firma dokonująca włączenia czyni maszyną kompletną.

Z punktu widzenia operatora wszystkie maszyny podlegają przepisom bezpieczeństwa przemysłowego (BetrSichV). Wymaga to oceny zagrożeń dla wszystkich napędzanych urządzeń roboczych (maszyn), tak aby bezpieczeństwo maszyny było analizowane ze stałą regularnością. W przypadku wykrycia usterek związanych z bezpieczeństwem konieczne jest ich wyeliminowanie.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl