Polska | polski

Znak CE

Zamierzamy przenieść maszynę w ramach Unii Europejskiej, która została zbudowana i oceniona zgodnie z dyrektywą maszynową 98/37/WE. Czy w takim przypadku maszyna może zostać uruchomiona bez żadnego dodatkowego procesu?

W przypadku gdy maszyna ma być uruchomiona na terytorium Unii Europejskiej nie jest wymagane przeprowadzenie oceny zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Wówczas znak CE można traktować jako rodzaj paszportu wewnątrz Unii Europejskiej.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl