Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Jak należy testować na przykład urządzenie PNOZ, zgodnie z dokumentem BetrSichV? Czy wystarczające jest wzbudzenie funkcji wyłączenia awaryjnego za pośrednictwem wyłącznika awaryjnego w celu przetestowania działania odłączającego urządzenia PNOZ?

Przepisy bezpieczeństwa w przemyśle (BetrSichV) stanowią, że konieczne jest przetestowanie całej funkcji bezpieczeństwa. Oznacza to testowanie układu począwszy od czujnika aż po aktuator. Funkcje monitorowane za pośrednictwem urządzenia PNOZ nie muszą być oddzielnie ponownie testowane.

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego wymagają również przeprowadzenia testu przez kompetentną osobę.

Osoba kompetentna:

http://www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl