Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

W jakim dokumencie TRBS (reguły techniczne bezpiecznej obsługi) wyjaśniony/zdefiniowany został termin „osoba kompetentna”?

Oprócz dokumentu TRBS, termin „osoba kompetentna” został również zdefiniowany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa w przemyśle, paragraf 2, punkt 7:

(7) W rozumieniu niniejszego rozporządzenia osoba kompetentna oznacza osobę posiadającą wiedzę techniczną niezbędną do kontroli sprzętu roboczego z racji swego wykształcenia zawodowego, doświadczenia i aktualnej aktywności zawodowej. Nie musi ona odbywać żadnych szkoleń specjalistycznych, upoważniających do przeprowadzania czynności testowania, również nie powinno się jej utrudniać wykonywania powierzonych zadań.

Patrz także:

www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html

Zgodnie z paragrafem 10 przepisów dotyczących bezpieczeństwa w przemyśle, pracodawca musi zapewnić skontrolowanie przez kompetentną osobę następującego sprzętu roboczego.

  • Sprzęt roboczy, którego bezpieczeństwo zależy od warunków instalacji
  • Sprzęt roboczy narażony na oddziaływanie warunków wpływających na pogorszenie jego funkcjonowania, co może przyczynić się do powstania niebezpiecznych sytuacji.
  • Sprzęt roboczy mogący zmniejszyć bezpieczeństwo w następstwie prac naprawczych

Pracodawca musi również zapewnić, że kontrole przeprowadzane przez osobę kompetentną spełniają wymagania oceny ryzyka zgodnie z paragrafem 3 przepisów dotyczących bezpieczeństwa w przemyśle.

Dalsze informacje na temat kontroli sprzętu roboczego, przeprowadzanej przez osobę kompetentną, można znaleźć w dokumencie TRBS 1201.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl