Polska | polski

Znajomość norm

Czy szafa sterownicza maszyny podlega postanowieniom normy PN-EN 61439-1 lub normy PN-EN 60204-1?

... Często zaopatrujemy projektantów maszyn w gotowe szafy sterownicze. Czy w tym przypadku szafa sterownicza jest niskonapięciową rozdzielnicą i podzespołem sterującym, zgodnie z normą PN-EN 61439-1? Czy też musi dla niej zostać zastosowana norma PN-EN 60204-1?


Normy zawsze mają charakter niewiążący; reprezentują one podstawowe narzędzie służące do stwierdzenia zgodności ze specyfikacjami lub normami.

W opisanym przypadku może to być na przykład dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej lub dyrektywa niskonapięciowa.

Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przykład:

1) Budujesz tylko szafę sterowniczą (klient dysponuje schematem elektrycznym).
W tym przypadku klient musi uzyskać znak CE dla szafy sterowniczej razem z maszyną.
2) Jeśli sporządzenie projektu elektrycznego należy do Twoich obowiązków, wówczas musisz uzyskać znak CE dla szafy sterowniczej i opatrzyć go deklaracją zgodności według dyrektywy niskonapięciowej i dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej. MOŻESZ także zastosować wszystkie obowiązujące normy, które zostały opublikowane dla obu tych dyrektyw w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dokładnej normy, jaką należy uwzględnić dla opisanej instalacji i wykorzystanych podzespołów w szafie sterowniczej, nie można wskazać bez oglądania maszyny. Zalecenie: W każdej normie określany jest zakres. Na jego podstawie należy udokumentować, dlaczego została (lub nie została) zastosowana dana norma.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl