Polska | polski

Znajomość norm

Norma EN 619 ilustruje linię przenośników dla obszaru niechronionego wewnątrz obszaru chronionego (ogrodzenie zabezpieczające). Czy taka linia przenośnika powinna być uznana za niedostępną z wysokości przenośnika >/=1000 mm? Czy w takim przypadku nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie?

Tło normatywne

Poniższe stwierdzenie ma zastosowanie zgodnie z normą EN 619:

  • Jeśli wysokość ciągłego przenośnika wynosi co najmniej 1 metr, i on sam jest wykorzystywany jako przeszkoda, wówczas przenośnik ten musi być zamocowany do podłoża, zaś otwory pod przenośnikiem muszą być zamknięte.
  • Jeśli przewidywalne jest wykorzystywanie ciągłych przenośników do uzyskania dostępu do strefy niebezpiecznej, wówczas dostęp, zgodnie z oceną ryzyka, musi być utrudniony.

W tym przypadku można zastosować normę PN-EN ISO 13857.

Poniższe stwierdzenie ma zastosowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 13857:


Poniższe stwierdzenie jest umieszczone w formie stopki w tabelach (sięganie poza), w normie PN-EN ISO 13857.

  • Konstrukcje o wysokości nieprzekraczającej jednego metra nie są uwzględnione, ponieważ niewystarczająco ograniczają dostęp.
  • Bez zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających nie należy wykorzystywać konstrukcji o wysokości poniżej 1,4 m.

Wniosek:


Jeśli przypuszcza się, że przenośniki o ciągłym przepływie mogą być używane do uzyskania dostępu do punktu niebezpiecznego, wówczas punkt ten musi zostać uwzględniony w ocenie ryzyka. W takim przypadku konieczne jest podjęcie dodatkowych środków, zgodnie z 3-etapowym planem (konieczne jest przestrzeganie kolejności)
1.Projekt
2.Aspekt techniczny
3.Informacja dla użytkownika

Można podjąć następujące środki:
- Pokrywy/ogrodzenie zabezpieczające
- Tunel wyjściowy
- Czujniki optyczne/kurtyny świetlne

Zależy to jednak od indywidualnej aplikacji. Musi być zagwarantowany przydział pracy dla maszyny.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl