Polska | polski

Znajomość norm

Czy istnieje norma określająca, o ile może być zmniejszona prędkość, na przykład w odniesieniu do przenośnika, jeśli nie jest on ogrodzony?

Bezpieczna zmniejszona prędkość i przenośniki ciągłe

Norma EN 619:2002 typu C dla urządzeń i systemów ciągłego przemieszczania określa prędkość tylko w takim przypadku, gdy przy przenośniku mogą pracować ludzie. Należą do nich:

Ciągłe przenośniki przepływu, przy których mogą pracować ludzie:
Poziom podłoża: Prędkość przemieszczania równa 0,3 m/s
0,3 m nad poziomem podłoża:Prędkość przemieszczania równa 0,15 m/s
Pełne poręcze: Prędkość przemieszczania równa 0,5 m/s

Norma VDI 2854 rozpatruje również zagadnienia bezpiecznej, zredukowanej prędkości.
Oznacza to, że prędkość przemieszczania uważana jest za bezpieczną
, jeśli osoba ma możliwość uniknięcia zagrożenia.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl